Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter bedömningsunderlag Lgr 11

Skapad 2012-09-14 17:17 i Falköping
Elevens ska utveckla sin förmåga i ämnet.
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter

Förmågor som ska bedömas

 • VAA   välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VAA   undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • VAA   undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • VAA   reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • VAA   söka information om service- och kulturutbud, och
 • VAA   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljö
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar sig på att delta i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven kan delta i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta vid återvinning och källsortering.
Eleven kan delta vid återvinning och källsortering.
Eleven kan återvinna och källsortera.
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om olycksrisker.
Eleven kan delta i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven kan kommunicera om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i att orientera sig i närmiljön.
Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven kan orientera sig i närmiljön.
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven.
Eleven kan delta i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Eleven kan beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i kommunikationen om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna.
Eleven kan delta i kommunikationen om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna.
Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om livsfrågor.
Eleven kan delta i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Eleven kan kommunicera om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i gemensamma beslut på skolan.
Eleven kan delta i något gemensamt beslut på skolan.
Eleven kan beskriva och bidra till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Söka information om service- och kulturutbud
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: