Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav: Engelska, år 1-3

Skapad 2012-09-20 22:03 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Engelska

Längst till vänster är kunskapskraven för betyget E i år 6.

Förväntade kunskaper för år 1, 2 och 3 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor för respektive årskurs.

Om rutan "har arbetat med" är ifylld, men bedömning saknas, innebär det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapskrav under årskursen kommer åtgärdsprogram att upprättas snarast.

Engelska

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Har arbetat med
Har förväntade kunskaper för år 1
Har förväntade kunskaper för år 2
Har förväntade kunskaper för år 3
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: