Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SO åk 1-3

Skapad 2012-09-25 19:52 i Gemensamt i Oskarshamn Oskarshamn
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Undersöka omvärlden utifrån källor anpassade för årskursen
Se kommentar
Du behöver lärarstöd för att hitta fakta från källor och genomföra undersökningar
Du kan hitta fakta från källor och genomföra enkla undersökningar och sammanställa resultatet.
Du kan hitta fakta från källor, genomföra enkla undersökningar och sammanställa resultat samt göra en enkel analys.
Beskriva omvärlden utifrån källor och begrepp anpassade för årskursen
Se kommentar
Du återberättar fakta och använder begrepp utan att visa förståelse för vad det betyder.
Du beskriver och förklarar omvärlden och visar förståelse för vad det betyder genom att ge exempel.
Du beskriver och förklarar omvärlden, ger exempel och resonerar kring dem.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i SO för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör SO
Se kommentar
Du visar sällan din förmåga att kommunicera dina kunskaper i ämnet.
Du använder kunskaper, beskriver och ger exempel för att kommunicera i ämnet.
Du har god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt i ämnet.
Göra för årskursen anpassade jämförelser inom ämnet.
Se kommentar
Du återger fakta utan jämförelse
Du gör enkla jämförelser genom att se likheter och skillnader.
Du ser likheter och skillnader och resonerar kring dem.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: