Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lgr 11 Slöjd 3-6

Skapad 2012-10-15 08:52 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Matris i slöjd år 3-6
Grundskola 3 – 6 Slöjd

Matris i slöjd år 3-6

1
2
3
4
5
Planering - idé
Du kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan för det mesta utarbeta egna idéer, med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utarbeta egna idéer, med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla egna idéer, med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Du söker ibland även egna idéer.
Du kan i slöjdarbetet utveckla egna idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Du kan även själv söka upp egna idéer och överväga alternativ. Du presenterar egna skisser, ritningar eller modeller till slöjdarbeten.
Överväganden
Du kan med hjälp välja vilken form och färg du vill ha.
Du kan göra egna val när det gäller färg, form och funktion,
Du kan göra medvetna val av färg, form och funktion. Med viss hjälp kan du välja material.
Du kan välja material, färg och form samt motivera dina val utifrån funktion, miljö samt kulturella och estetiska aspekter.
Du visar en välutvecklad kunskap om och visar känsla för formgivning och funktion.
Framställning-ansvarstagande
.Du har viss förmåga att ta egna initiativ och visa intresse. Du kan koncentrera dig korta stunder på ditt slöjdarbete.
Du kan med hjälp genomföra och slutföra dina påbörjade arbeten. Du försöker ta egna initiativ och visar intresse.
Du tar ansvar för att genomföra och slutföra dina arbeten. Du är engagerad och använder tiden väl.
Du kan i stort sett arbeta självständigt. Du tar dig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Du arbetar självständigt, målmedvetet och kreativt under alla delar av arbetsprocessen. Du kan kommunicera ditt arbete med, ta hjälp av samt hjälpa andra.
Framställning-arbetsmetoder
Du kan använda några redskap och göra ett enkelt slöjdarbete.
Du kan använda de vanligaste redskapen och genomföra enklare slöjdarbeten.
Du använder dig av arbetsmetoder och redskap som du känner till sedan tidigare.
Du använder dig av lämpliga redskap och metoder i ditt slöjdarbete. Du kan arbeta på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan själv finna konstruktiva lösningar i ditt arbete, kan vid behov ompröva dina tidigare val, samt tillämpa dina kunskaper i nya situationer.
Framställning-problemlösning
Du kan lösa enklare problem med hjälp.
Du försöker lösa problem, men behöver ibland hjälp. Du tillämpar ibland tidigare kunskaper men är osäker på din egen förmåga.
Du kan lösa många problem på egen hand. Du tillämpar för det mesta tidigare kunskaper.
Du löser de flesta problem på egen hand. Du söker själv information och tillämpar tidigare kunskaper.
Du har lätt för att lösa praktiska problem och kan vid behov ompröva ditt tidigare val. Du kan tillämpa dina tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer.
Värdering
Du kan på ett enkelt sätt förklara och beskriva vad du har gjort.
Du kan beskriva ditt arbete och hur du har gått tillväga.
Du kan beskriva och värdera din arbetsinsats och den arbetsgång som lett fram till slutresultatet.
Du kan förklara och motivera olika delar av arbetsprocessen, samt hur de har påverkat slutresultatet.
Du kan på ett välutvecklat sätt värdera din arbetsinsats och din produkt ur funktionella, ekonomiska, kulturella, miljömässiga samt estetiska aspekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: