Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 5

Skapad 2012-10-22 14:49 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Gemensam LPP-mall för de obligatoriska skolformerna i Falkenbergs kommun.
Grundskola F – 8 Idrott och hälsa
Idrott åk 5 Du ska få möta olika slags aktiviteter i både ute och innemiljö. Du kommer att få lära dig nya lekar, bollspel och redskapsövningar.Du kommer att få träna dig på att samarbeta, planera och leda en aktivitet för dina kamrater.Du ska få prova på orientering och dans.

Innehåll

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • leka, motionera och idrotta, både själv och tillsammans med andra
 • diskutera vad det är som gör att du mår bra (hälsa).
 • våga prova nya övningar, visa hänsyn, våga lyckas och inte vara rädd för att misslyckas.
 • kunna ta instruktioner och följa regler.
 • känna till lekar och andra fysika aktiviteter man kan göra ute under olika årstider
 • orientera dig i en närliggande miljö med hjälp av karta.(vt)
 • planera och leda en aktivitet för dina kamrater
 • anpassa dina rörelser till takt och rytm
 • känna till vanliga skador och hur man kan förebygga det

Undervisning och arbetsformer

 • utöva olika idrotter, spel och lekar med varierande former av de motoriska grundformerna spela olika bollspel, prova olika friidrottsgrenar (t.ex. kast, löpning, längdhopp och höjdhopp), redskap, och samarbetsövningar

 • gå igenom regler och normer i de vanligaste idrotterna, spelen och lekarna

 • bege oss ut i natur och utemiljö för att där genomföra olika aktiviteter och lekar

 • genomföra orientering i närmiljön, träna på kartors uppbyggnad och symboler.(vt)

 • gå igenom och diskutera olika skador som kan uppstå vid lekar, spel och idrotter och hur man kan förebygga skador

 • du kommer att tillsammans med en kamrat få planera upp och leda en aktivitet under en idrottslektion.

 • prova på olika danser och röra oss till musik

Bedömning vad och hur

Vi kommer att bedöm din förmåga att:

 • leka, motionera och idrotta, både själv och tillsammans med andra
 • diskutera vad det är som gör att du mår bra (hälsa).
 • våga prova nya övningar, visa hänsyn, våga lyckas och inte vara rädd för att misslyckas.
 • ta instruktioner och följa regler.
 • känna till lekar och andra fysiska aktiviteter man kan göra ute under olika årstider
 • orientera dig i en närliggande miljö med hjälp av karta.(vt)
 • planera och leda en aktivitet för dina kamrater (vt)
 • hur du rör dig till musik

Vi kommer att bedöma dina förmågor fortlöpande under lektionstid genom att:

 • se hur du utifrån bästa förmåga deltar i de aktiviteter vi gör.
 • se om du uppmuntrar och visar hänsyn mot dina kamrater
 • se om du kan samarbeta med alla i olika grupperingar.
 • se hur du planerar och genomför den egna aktiviteten (vt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: