Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Tyska åk 8, Wegbeschreibungen (vägbeskrivningar)

Skapad 2012-10-25 12:25 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Konkretisering

Du ska både kunna ge och få en vägbeskrivning, muntlig och skriftlig, på enkel tyska .
(Ex: Sie gehen geradeaus und dann links.)
Du ska kunna förstå en vägbeskrivning som du får muntligt eller läser.
(Ex: Das Kino? Ja, das liegt am Standweg, die dritte Strasse rechts.)
Du ska lära dig fasta uttryck som du använder för att be om hjälp
(Ex: Entschuldigung! Können Sie mir helfen?)
Du ska försöka använda dig av språkliga strategier, t.ex. försöka förklara med andra ord på tyska istället för att byta till svenska .
(Ex: Förklara ordet bibliotek med ”das Haus mit vielen Büchern”.)
Du ska lära dig använda de modala hjälpverben können, wollen och müssen.
(Ex: Ich kann Fussball spielen. Ich will nicht meine Hausaufgaben machen.)

Undervisning

Under lektionerna jobbar vi mycket muntligt med att ge och få vägbeskrivningar på olika sätt. Vi läser och gör dialoger. Din lärare går igenom modala hjälpverb (können, wollen, sollen, müssen) och vi gör övningar på detta.

Bedömning

Din muntliga förmåga bedöms under lektionstid. Din hörförståelse, dina skriftliga vägbeskrivningar samt din förmåga att använda modala hjälpverb bedöms i ett avslutande prov. Du visar även om du kan anpassa ditt språk och använda Sie i dessa bedömningsmoment.

Matriser

M2
PP Tyska åk 8, Wegbeschreibungen (vägbeskrivningar)

Når ännu ej målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Hörförståelse - agera utifrån det du hört
Du kan inte agera efter det du hört eftersom du inte förstått det tillräckligt väl.
Du kan med acceptabelt resultat agera utifrån det du hört.
Du kan med ganska bra resultat agera utifrån det du hört.
Du kan med gott resultat agera utifrån det du hört.
Muntlig interaktion (vid dialoger)
Du har ett för magert ordförråd för att kunna medverka i en dialog eller svarar enbart med enstaka ord. Du tar inga egna initiativ i dialogen.
Du kan både besvara och till viss del även ställa frågor på ett enkelt och begripligt sätt. Du kan i de flesta fall interagera med någon annan.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och relativt tydligt sätt. Du kan interagera med någon annan med hjälp av ett ganska rikt ordförråd.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och tydligt sätt. Du interagerar med andra på ett säkert och tydligt sätt med hjälp av ett rikare ordförråd som är anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig interaktion
Du kan inte eller har svårt för att uttrycka dig begripligt.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Grammatisk förmåga: modala hjälpverb
Du kan inte formerna av de modala hjälpverben och du kan inte placera in dem i en korrekt mening.
Du kan till viss del använda modala hjälpverb och bevisar att du har förstått den grammatiska strukturen någorlunda bra.
Du kan oftast använda modala hjälpverb och bevisar att du har förstått den grammatiska strukturen väl.
Du kan använda modala hjälpverb på ett korrekt sätt och bevisar därmed att du förstår den grammatiska strukturen till fullo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: