👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad Slöjd vt-12 så9

Skapad 2012-10-29 10:36 i Norrevångskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9
Du ska sy ett personligt klädesplagg i valfritt material efter egen skiss eller utifrån ett kommersiellt mönster

Innehåll

Varför ska vi göra det?

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Vad ska vi göra?

* Utifrån en skiss/ritning formge ditt klädesplagg

* Använda ett färdigt mönster, omarbeta detta eller göra ett eget

* Lära dig ta egna kroppsmått och utifrån dessa välja rätt mönsterstorlek

* Kunna rita av/göra eget mönster och förstå vad symboler, förkortningar, trådrakpilar m.m innebär

* Välja och kombinera olika material och färger

* Välja rätt redskap och teknik till de olika delmomenten

* Kunna följa en arbetsbeskrivning eller göra en egen

* Placera ut mönsterdelar på ett resurssnålt sätt, nåla, markera samt klippa ut med 1cm sömsmån

* Framställa ett funktionsenligt klädesplagg

* Kunna värdera och analysera din arbetsprosessKopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Hur ska vi göra det?

* Uppgiften är individuell

* All dokumentation sker i loggboken för kommande utvärdering

* Skissa och formge din idé samt gör en planering över ditt arbete

* Välj tyg/material utifrån funktion och estetiskt värde

* Du kommer att få handledning där det behövs men ska träna din självständighet i arbetsprocessen

* Tidsram: 3-5 arbetspass (9-15h) beroende på vilken svårighetsgrad du väljer på ditt arbete


Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?

Bedömningen sker under arbetets gång

Förmågan att:

* Planera, skissa och formge ditt arbete

* Lösa problem du möter under arbetets gång

* Förstå mönster, resurssnålt överföra dem till tyg, klippa ut och sy efter en arbetsbeskrivning

* Färdigställa ett funktionsenligt plagg

* Hur väl du presenterar och dokumenterar ditt arbete med ord och bild i din loggbok