Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Ljud och öra.

Skapad 2012-10-29 13:38 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du lyssnar på musik, du lyssnar på vad läraren säger och så lyssnar du även när du tittar på film. Vi lyssnar på allt detta via ljud.

Via ljudet får vi alltså massor med information som vi bearbetar och tar till oss. Men vad är ljud egentligen? hur kommer det sig att vi överhuvudtaget hör någonting? och finns det ljud i rymden och på andra planeter?

Hur vi hör skall du få veta genom att ta reda på örats uppbyggnad och hur det fungerar.

Dessa är frågor som vi kommer att få svar på genom att arbeta med avsnittet om ljud och öra.

Innehåll

LGR 11 Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Konkreta mål att uppnå med avsnittet om ljud

Efter att ha arbetetat med det här avsnittet ska du veta:

 • hur ljud bildas 
 • hur ljud sprids
 • vad som menas med frekvens och våglängd.
 • skillnaden mellan tonhöjd och tonstyrka.
 • varför vi ser blixten innan vi hör mullret när det åskar
 • vad ultraljud, infraljud och hörbart ljud är
 • hur eko uppstår
 • vad ekolod är
 • skillnaden mellan höga och låga toner
 • vad resonans är för någonting
 • vad buller egentligen är
 • ljudets fart i olika materia.

Bedömninng

Bedömning på området sker genom:

 • laborationer.
 • klassrumsdiskussioner
 • läxförhör.
 • prov.


Matriser

Fy
Matris för bedömning av Ljud och öra.

Bör förbättra
E
C
A
Laborationer/ Praktiskt arbete
genomföra systematiska undersökningar.
Du behöver förbättra dina kunskaper om hur man genomför en undersökning efter en given planering.
Du kan genomföra undersökningar efter given planering. I undersökningen använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du gör enkla dokumentationer av undersökningen med tabeller,diagram bilder i skriftliga rapporter
Du kan genomföra undersökningar efter given planering. I undersökningen använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningen med tabeller,diagram,bilder i skriftliga rapporter
Du kan genomföra undersökningar efter given planering. I undersökningen använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningen med tabeller,diagram,bilder i skriftliga rapporter
Begrepp på området ljud
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du behöver förbättra de grundläggande kunskaperna på området.
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Örats uppbyggnad och hur vi hör.
Du behöver förbättra de grundläggande kunskaperna på området.
Du har grundläggande kunskaper om örats uppbyggnad och hur vi hör. Du visar detta genom att ge exempel 0ch beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om örats uppbyggnad och hur vi hör. Du visar detta genom att förklara och visa samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om örats uppbyggnad och hur vi hör. Du visar detta genom att förklara och visa samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: