Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa skolår 3

Skapad 2012-10-29 15:40 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 1 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska utveckla dina motoriska rörelser.
Du ska kunna delta i enkla lekar och följa dess regler.
Du ska kunna samarbeta med dina kamrater.
Du ska förstå och kunna följa enkla instruktioner och regler.
Du ska kunna röra dig till musik.


Undervisning/arbetssätt

Du kommer att:
träna din motorik i olika övningar t ex hoppa, springa och olika redskapsbanor.
leka olika lekar och följa dess regler.
träna på samarbete.
träna på att ta muntliga instruktioner.
röra dig till musik på olika sätt.

Kommer att bedöma/dokumentation

Se bedömningsmatris nedan.

Matriser

Idh
Bedömningsmatris för Idrott och hälsa åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Motorisk träning
Jag är osäker i mina motoriska rörelser. Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna som t ex hoppa, springa och klättra.
Jag är på väg att behärska de olika motoriska rörelserna. Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t ex redskapsbana och lekar.
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. "Jag vågar prova något nytt!"
Jag behärskar alla de olika motoriska rörelserna. Jag kan kontrollera min egen kropp när den är i rörelse.
Lekar
Jag detar i rörelselekar både inomhus och utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelselekarna och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag visar hänsyn och följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater.
Samarbetsförmåga
Jag hjälper inte till med att hitta lösningar på problem som ska lösas tillsammans med andra.
Jag hjälper oftast till att hitta lösningar i samarbete med andra.
Jag hjälper alltid till med att hitta lösningar i samarbete med andra.
Kan förstå och följa instruktioner och enkla regler.
Jag följer sällan regler och instruktioner.
Jag följer oftast regler och instruktioner.
Jag följer alltid regler och instruktioner.
Musik och rörelse
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Simning
Jag deltar i övningar som ger vattenvana och i simundervisning.
Jag kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma med hjälpmedel och är på god väg att uppnå målen.
Jag har uppnått målen för skolår 3. Jag kan simma 50 m bröst och 25 m rygg. Jag har även provat livräddning.
Friluftsliv
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Jag känner till principerna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vi natur- och utevistelser.
Orientering
Jag kan använda mig av enkla kartskisser t ex skattkartor.
Jag kan hantera enkla kartor t ex skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Hälsa
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter t ex jag är trött och svettig.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. T ex att jag är trött och svettig därför att jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: