Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luciafirande på Förskolan Tornet

Skapad 2012-10-30 07:08 i Provskola Eskilstuna
Verksamheten genomsyras av förskolans pedagogiska nycklar UTMANING- LUSTFYLLT LÄRANDE - SJÄLVSKÄNSLA. Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk. Bakgrunden till planeringen är att vi ska få en gemensam och klar bild kring vad Luciafirande innebär för just oss här på förskolan Tornet.
Förskola
Vi arbetar aktivt i vardagen med att utveckla barnens kunskap och lärande kring Lucia och firandet kring detta. Vi för dialoger kring ämnet tillsammans med barnen för att på så sätt ge möjligheter till delaktighet och kunskap om andra tradtitioner, samt eventuella skillnader mellan firandet i olika familjer.

Innehåll

Verksamhetens mål:

Utveckla barnens kunskap och intresse för Lucia med dess olika traditioner och pyssel.

Vilka är med:

Alla barnen i Grup Gul ska få möjlighet att på olika sätt delta i aktiviteter utefter sina egna förutsättningar och intressen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Så här arbetar vi:

Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk.
Vi vill ta till vara på olika tradtionella förekommelser så som kyrkan, pyssel, sång och musik mm.

Förberedelser:
Vi tar tid för observation och iakttar barnen.
Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bland annat med hjälp av intervljufrågor.
Vi kommer tillföra olika kunskaper, föremål, bilder ect var efter barnens möjlighet till att inspirera inlärning och stimulera diskussioner.
I möjligaste mån planera in utflykter som på ett eller annat sätt kan kopplas till trationen Lucia.

Aktiviteten
:
Vi vill i möjligaste mån använda oss av gruppstärkande aktiviteter så som pyssel och lekar.
Vi vill i möjligaste mån gå på gemensamma utflykter, om så för att finna skapande material eller till närliggande kyrkor mm.
Vi önskar föra diskussioner där alla får turas om att dela med sig av sina åsikter och kunskaper kring ämnet.

Efterarbete:
Vi ska tillsammans med barnen reflektera arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga.

Uppföljning, utvärdering, dokumentation och information.

 • Vi använder oss av vår pedagogiska dokumentation för att följa barnens utveckling.
 • Vi informerar föräldrar veckovis via Gruppbloggen med sammanfattning och bilder.
 • Vi kommer utvärdera med hjälp av den pedagogiska dokumentationen för att på så sätt se hur barnen har utvecklats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: