Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

URO Vikingatiden åk 4

Skapad 2012-10-30 11:37 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 4 Historia

Under det här temat kommer du att få lära dig om vikingarna, t.ex. hur de bodde, klädde sig och deras handelsresor. Du ska få skriva en egen faktatext om en del av vikingatiden och redovisa den i en mindre grupp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper i hur levnadsvillkoren var för barn, kvinnor och män på vikingatiden i jämförelse med tidigare och senare.
Vad kan vi se spår av vikingatiden i dagens samhälle t.ex. traditioner, namn och arkeologiska fynd.
Hur vikingatidens resor påverkade handeln.
Hur de gick från fornskandinavisk religion till kristendomen.
Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur

Du kan berätta något om vikingatiden och jämföra den med tiden före och efter.
Vi bedömer hur aktiv du är på lektionerna och har förståelse för de olika målen.
Vi tittar också på innehållet i din skrivbok och din egna faktatext.
Vi bedömer också din redovisning i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 6
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  A 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få höra berättelser från vikingatiden, se filmer, läsa och ta reda på fakta genom olika medier.

Du ska sedan sammanfatta och skriva en egen faktatext tillsammans med en kompis.

Du kommer också få redovisa din faktatext i en mindre grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: