Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP svenska år 8 "Brott som fakta och fiktion"

Skapad 2012-10-31 08:48 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbetsområde i svenska som utgår ifrån läromedlet "Genrekoden".
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer under de aktuella veckorna jobba med ett avsnitt ur boken ”Genrekoden”.

Området heter ”Brott som fakta och fiktion”.

Vi kommer att jobba med deckares form och uppbyggnad, info om olika deckarförfattare, grammatiska mönster, textanalyser, muntliga ställningstaganden, ordkunskap m.m.

Innehåll

Visa vad du har lärt dig

Du följer planeringen och visar att du förstått undervisningens innehåll genom att vara muntligt aktiv i diskussioner.

Du skriver texter som visar att du kan göra kopplingar till undervisningens innehåll och använda dina nya kunskaper i praktiken.

Du känner till vad som kännetecknar en deckare. 

Bedömning

Kontinuerlig bedömning av läsförståelser, diskussions- och skrivövningar.

Tidsplan

Vi kommer att jobba med detta arbetsområde v. 35-38.

Matriser

Sv
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA år 7-9 år 8

På en årskursanpassad nivå läsa med flyt.
Se kommentar
Kan med stöd läsa olika texter
Kan läsa olika slags texter med flyt och i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika slags texters särdrag
Kan läsa olika slags texter med gott flyt och på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Kan läsa olika slags texter med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där ”-frågor.
Kan förstå det huvud -sakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.
Läsa och analysera skönlitteratur anpassad för årskursen.
Se kommentar
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om budskap i skönlitteratur
Gör analyser genom att tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till egna erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor och kopplingar till upphovsman. Drar till viss del underbyggda slutsatser om påverkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till egna erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor och kopplingar till upphovsman. Drar relativt väl underbyggda slutsatser om på verkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor och kopplingen till upphovsman. Drar väl underbyggda slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
-berättande
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl.
Tala på en årskursanpassad nivå
-samtala -diskutera -argumentera
Behöver stöd för att samtala och diskutera, argumentera.
Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument.
Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: