Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål:Albanska 4-6

Skapad 2012-10-31 09:33 i Modersmål Trelleborg
Denna PP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Shqipëria Feston 108vjetorin si shtet i Pavarur Albanien firar 108årsjubileum som en Självständig stat

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått
1.Eleverna skall  få kunskaper som behövs för Albanien. Hur kom till självständigheten, Vilka människor som har  bidragit mest till detta viktiga historiska händese.Olika manifestationer skall hållas i många länder där albaner bor.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna ...

.Du skall kunna  om  Albaniens Självständighet. Hur kom till självständigheten, Vilka människor som har bidragit mest till detta viktiga historiska händelse. Hur albaner firar med  olika manifestationer  den dagen där de bor.

Arbetsformer och materiel

Arbetsformer: gruppövningar, parövningar, individuellt arbete,  muntliga redovisningar, muntliga framträdande, etc. Material: lärobok, Albaniens  historia I, autentiskt material i form av tidningar, teveprogram, , CD-skiva, film, språkprogram på nätet, etc.

Bedömning


  Jag kommer att bedöma  din förmåga att beskriva och förklara hur kom till Albaniens Självständighet för 108 år sedan, hur många år var turkarna i Albanien, vilka länder var på Albaniens sida och vilka länder försökt att ockupera Albanien. Hur blev 2/3 av etniska albanska befolkningen och deras territorier utanför Albanien.
Du skall berätta om en viktig manifestation som hölls för Albaniens Självständighet.
Du kommer söka information på internet om Albaniens Självständighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bedömningsmatris

Läsa:

E
C
A
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.

Skriva

E
C
A
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.
Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler. Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt.
Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Du har strategier för att skriva olika typer

Ny rubrik

E
C
A
Tala och samtala:
Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt.
Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du berättar om vardagliga händelser med relativt god tydlighet.
Du berättar om vardagliga händelser med god tydlighet. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare. Du resonerar själv kring likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska.

Ny rubrik

E
C
A
Kultur och samhälle:
Du har kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför dessa med svenska seder, bruk och traditioner.
Du har kunskap om skolgång och kulturella uttrycksformer inom bildkonst, musik och arkitektur i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i Sverige.
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålets talas och kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige.

Ml
LPP-modersmål:Albanska 4-6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: