👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset - skrivprojekt år 5

Skapad 2012-10-31 12:56 i Vaxmoraskolan Sollentuna
Nu ska du få skriva en miniroman med flera kapitel!
Grundskola 5 Svenska
Nu ska du skriva en miniroman med flera kapitel!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisningens innehåll (arbetssätt och arbetsformer)

Läraren läser kapitlen först sedan kommer arbetsuppgifterna. (Ca ett kapitel/vecka) 
Texten finns i lärarhandledningen "Stråk av bildspråk" från Natur och Kultur

1. Presentera arbetsgången - vänta med att döpa romanen
    Läsa kapitel 1 -  illustrera huset. (valfritt för hand eller med paint) 
                           -  skriva allmän beskrivning om huset och dess omgivning på datorn.
2. Kapitel 2-5      -  öva personbeskrivningar på datorn.
                           -  öva adjektiv
3. Kapitel 6-9      -  skriv om olika givna händelser / action på datorn
                           -  Genomgång av sambandsord
                           -  Genomgång av verb. Ut och samla rörelseverb - alla ord som man  
                              på ska man "göra". Därefter sammanställer vi orden i klassrummet i
                              innan vi sätter igång och skriver.
4. Kapitel 10        - Muntligt snabbrepetera vad som hänt tidigare i berättelsen och
                             sedan skriva slutet!

5.                          Uppläsning i smågrupper
6.                          Kontinuerligt ge och ta respons och bearbeta texten mot ökad
                             tydlighet - "two stars and a wish" på varandras texter.

Matriser

Sv
Huset - skrivprojekt år 5

Med hjälp av en vuxen
På egen hand
Väl på egen hand
Mycket väl på egen hand
Genre
Eleven skriver en berättande actiontext med olika formuleringar och uttryck så att den blir sammanhängande och tydlig.
Personer
Tydlig presentation av berättelsens deltagare/huvudpersoner
Uppbyggnad
Inledning, handling med flera komplikationer och med lösningar mot slutet. Kronologiskt skriven text.
Adjektiv
Användandet av beskrivande ord i texten.
Skrivregler
Användandet av meningsbyggnad, stavning, dialog, styckeindelning och skiljetecken.
Språk/Kommunkativ kvalitet
Ordval, tempusbruk, lätt att förstå, sambandsord (sen, efter en stund, därefter, efter ytterligare en tid, kort därpå, strax därefter osv osv)
Bearbetning
Eleven kan utifrån lärarens och kamraters omdömen och respons bearbeta sin text mot ökad tydlighet.
Respons
Eleven kan ge sina kamrater genomtänkt "feed back och feed forward" vilket innebär att eleven kan berätta om bra saker i en annan elevs text, samt om saker som skulle kunna göra kompisens text ännu bättre. Två stjärnor och en önskan!
Muntlig framställning
Eleven formulerar sig tydligt.