Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra första högkulturer

Skapad 2012-11-01 13:00 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 Historia Religionskunskap
Vi kommer under fyra veckor arbeta med de första högkulturer vi har kännedom om idag, Mesopotamien och Egypten.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om;

 • Syfte
 • Hi
  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Centralt innehåll
 • Hi 7-9
  Jämförelser mellan några högkulturers framväxt.
 • Hi 7-9
  Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi 7-9
  Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re 7-9
  Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re 7-9
  Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 

Detta ska du lära dig

Så här kommer vi att arbeta;

Undervisningen kommer att innehålla gemensamma genomgångar, egena studier, film och diskussioner. Tänk på att den muntliga delen är lika viktig som det andra.

Avsnittet avslutas med ett skriftligt förhör onsdag 5/12

Så här kommer pedagogen att bedöma dig;

Bedömning sker som vanligt fortlöpande under lektioner såväl som under läxförhör/prov. Tänk på att inte alla moment/färdigheter i kursplanen tentas av på samtliga ämnesblock, jaga alltså inte upp dig för mycket över alla betygskriterier som finns i bedömningsmatrisen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: