Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Kap 1-2 ESN 2017

Skapad 2012-11-03 17:02 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matte direkt kap 1-2
Grundskola 7 Matematik
Pedagogisk planering av kapitel 1 och 2 Matematik år 7

Innehåll

Matematik kap 1-2

PLANERING Matematik Kap 1-2

A. MÅL OCH BEDÖMNING

1. Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

(Skolverket LGR 11)

2. Kunskapskraven

Se bedömningsmatris på Fronter samt i Unikum

B. OMRÅDESBESKRIVNING

1. Centralt innehåll:

Kap 1-2

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhangEnkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

2. Du skall kunna:

Kap 1

Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
Kunna ordna tal i storleksordning
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
Avrunda tal
Förstå och använda de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten
Kunna räkna med de fyra räknesätten
Prioriteringsreglerna

Kap 2

Du skall förstå och kunna använda prefix
Kunna använda och omvandla de vanligaste enheterna för längd, vikt och volym
Kunna göra beräkningar med tid och hastighet

3. Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med digitala video genomgångar, genomgångar i klassrummet och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egna nivå. Du kommer att ha tillgång till fördjupningsmaterial samt repetitionsmaterial.

C. UNDERVISNING

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

D. VISA LÄRANDE

Du kommer ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner, läxförhör samt skriftliga prov att visa ditt lärande.

Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: