Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal pedagogisk planering i svenska Saga

Skapad 2012-11-05 13:29 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
I alla tider har det berättats sagor. Nuförtiden

blir det mest för små barn, men så har det inte

alltid varit. Förr berättades sagor som ett sätt att umgås även bland vuxna.

Sagor som tillkom på den tiden skulle vi idag nästan betrakta som barnförbjudna; de kunde vara både skrämmande och lite ”snuskiga”. Du ska i det här arbetsområdet stifta bekantskap med både barnsagor och vuxensagor, med både äldre sagor och mer moderna. Du ska få lära dig hur sagorna uppkommit och vilka som är de mest kända sagoskrivarna. Med alla dina nyförvärvade kunskaper kommer du också att få författa en alldeles egen saga.

Innehåll

Syfte

Ur kursplanen för ämnet svenska, Lgr 11

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

du tränar lässtrategier för att förstå och tolka sagor

du tränar på att skriva sagor med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag, där ord och bild också samspelar

du bearbetar egna texter till innehåll och form och tränar på att ge och ta emot respons

du tränar på din handstil samt att skriva, disponera och redigera texter både för hand och med hjälp av dator

du arbetar med språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler och skiljetecken

Tala, lyssna och samtala

du lyssnar och tränar på att återberätta

du tränar på muntligt berättande

Berättande texter

du arbetar med berättande texter i sagans form från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.

Du tränar på att se sagornas budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.

Språkbruk

Du tränar på språkliga strategier för att minnas och lära

Mål med kursen

 • Du ska kunna läsa, visa att du har förstått och kunna tolka olika sagor
 • Du ska kunna skriva en saga med typiska sagoingredienser
 • Du ska kunna ge och ta emot respons, vilken du också ska kunna använda för att bearbeta och förbättra din text/saga
 • Du ska kunna skillnaden mellan konstsaga och folksaga
 • Du ska känna till de mest kända sagoförfattarna och berättarna
 • Du ska kunna vad som är typiskt för sagogenren och kunna använda dig av den kunskapen när du författar egna sagor
 • Du ska aktivt kunna lyssna på upplästa eller berättade sagor för att sedan kunna återberätta med egna ord

Bedömning

Vad kommer att bedömas?

 • Din förmåga att formulera dig och uttrycka dig och kommunicera i tal och skrift
 • Din förmåga att läsa och analysera sagor
 • Din förmåga att anpassa språket efter sagans genre

Hur kommer bedömningen att gå till?

 • Du kommer muntligt och skriftligt att visa din förmåga att återberätta
 • Du kommer att sammanställa allt du arbetat med i ett sagohäfte
 • Du kommer att skriva en saga med utgångspunkt från allt du lärt dig om sagans genre
 • Du kommer att få visa dina kunskaper om sagans värld i ett fakta- och analysprov

 

Matriser

Sv
Arbetsmatris Saga

Sagoskrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • Sv  A 6
Innehållet stämmer överens med uppgiften och din saga är begriplig.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga framgår tydligare.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga är tydligt.
Du har med några av sagogenrens typiska drag.
Du har med sagogenrens typiska drag.
Du har med sagogenrens typiska drag och använder dig av dem på ett effektivt sätt som gör din text sagolik.
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning ett passande innehåll och avslutning.
Texten är mycket välplanerad.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval. Du skriver i huvudsak korrekt med enkla, korta meningar.
Ditt ordval är mer varierat och du använder egna formuleringar. Du försöker skriva längre meningar med en mer varierad och mer korrekt meningsbyggnad.
Ditt ordval är passande och varierat. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Du använder stor/liten bokstav med viss säkerhet. Du visar viss säkerhet vad gäller stavning.
Du gör färre fel i användningen av skiljetecken. Din text har få stavfel som inte stör förståelsen.
Du gör få fel i användningen av skiljetecken. Din text har få stavfel.

Sv
Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala själv och samspela
(Hur jag yttrar mig i samtalet)
Deltar sparsamt i samtalet. Behöver stöd för att delta i samtalet
Deltar aktivt i samtalet och kopplar det till ämnet eller till vad någon annan har sagt
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Vänder sig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar. Är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtalet
Lyssna – reflektera och samspela
(Hur jag lyssnar på andra)
Visar att du lyssnar genom – reflekterar och samspelar- genom att t.ex. nicka och ”hm:a”
Visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar - genom att t.ex. säga: ”Jag håller med”
Visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar - genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra
Visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar- genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser

Sv
Sagoskrivande

Sagoskrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften och din saga är begriplig.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga framgår tydligare.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga är tydligt.
Sagoingredienser
Du har med några av sagogenrens typiska drag.
Du har med sagogenrens typiska drag, t.ex. ett tydligt uppdrag och typiska karaktärer för en klassisk folksaga.
Du har med sagogenrens typiska drag och använder dig av dem på ett effektivt sätt som gör din text lik en klassisk folksaga.
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning, ett innehåll med tydligt uppdrag och en klassisk avslutning.
Texten är mycket välplanerad och följer den typiska folksagans uppbyggnad.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval. Du skriver i huvudsak korrekt med enkla, korta meningar.
Ditt ordval är mer varierat och du använder egna formuleringar. Du försöker skriva längre meningar med en mer varierad och mer korrekt meningsbyggnad.
Ditt ordval är passande för en saga och det är varierat. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Du använder stor/liten bokstav med viss säkerhet. Du visar viss säkerhet vad gäller stavning.
Du gör färre fel i användningen av skiljetecken.Din text har få stavfel som inte stör förståelsen. Du delar in din saga i stycken.
Du gör få fel i användningen av skiljetecken. Din text har få stavfel och styckeindelningen är logisk.

Sv
Sagoskrivande

Sagoskrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften och din saga är begriplig.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga framgår tydligare.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga är tydligt.
Sagoingredienser
Du har med några av sagogenrens typiska drag.
Du har med sagogenrens typiska drag, t.ex. ett tydligt uppdrag och typiska karaktärer för en klassisk folksaga.
Du har med sagogenrens typiska drag och använder dig av dem på ett effektivt sätt som gör din text lik en klassisk folksaga.
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning, ett innehåll med tydligt uppdrag och en klassisk avslutning.
Texten är mycket välplanerad och följer den typiska folksagans uppbyggnad.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval. Du skriver i huvudsak korrekt med enkla, korta meningar.
Ditt ordval är mer varierat och du använder egna formuleringar. Du försöker skriva längre meningar med en mer varierad och mer korrekt meningsbyggnad.
Ditt ordval är passande för en saga och det är varierat. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Du använder stor/liten bokstav med viss säkerhet. Du visar viss säkerhet vad gäller stavning.
Du gör färre fel i användningen av skiljetecken.Din text har få stavfel som inte stör förståelsen. Du delar in din saga i stycken.
Du gör få fel i användningen av skiljetecken. Din text har få stavfel och styckeindelningen är logisk.

Sv
Sagoskrivande

Sagoskrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften och din saga är begriplig.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga framgår tydligare.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga är tydligt.
Sagoingredienser
Du har med några av sagogenrens typiska drag.
Du har med sagogenrens typiska drag, t.ex. ett tydligt uppdrag och typiska karaktärer för en klassisk folksaga.
Du har med sagogenrens typiska drag och använder dig av dem på ett effektivt sätt som gör din text lik en klassisk folksaga.
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning, ett innehåll med tydligt uppdrag och en klassisk avslutning.
Texten är mycket välplanerad och följer den typiska folksagans uppbyggnad.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval. Du skriver i huvudsak korrekt med enkla, korta meningar.
Ditt ordval är mer varierat och du använder egna formuleringar. Du försöker skriva längre meningar med en mer varierad och mer korrekt meningsbyggnad.
Ditt ordval är passande för en saga och det är varierat. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Du använder stor/liten bokstav med viss säkerhet. Du visar viss säkerhet vad gäller stavning.
Du gör färre fel i användningen av skiljetecken.Din text har få stavfel som inte stör förståelsen. Du delar in din saga i stycken.
Du gör få fel i användningen av skiljetecken. Din text har få stavfel och styckeindelningen är logisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: