Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRANSKA REVOLUTIONEN

Skapad 2012-11-06 10:20 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Historia
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

  • Att förstå de genomgripande förändringar som samhället i 1700-talets Frankrike genomgick samt vilken betydelse dessa hade för hur framför allt västvärldens samhällen ser ut i dag vad gäller maktstruktur.
  • Att förstå hur begreppet revolution kan tillämpas på olika områden, t ex politisk
    respektive teknisk revolution
  • Att reflektera över vilken betydelse olika slags revolutioner i dagens samhälle kan få för framtidens samhälle, t ex den digitala revolutionen..
  • Att utveckla elevens förmåga att se samband, t ex orsak/verkan i historiska sammanhang.
  • Att utvidga elevens förståelse för olika historiska begrepp

Mål

Efter avslutad kurs ska eleven kunna:
beskriva samhället före revolutionen på 1700-talet
beskriva viktiga händelser under revolutionen och under Napoleontiden
redogöra för vilka de olika orsakerna till revolutionen var (missväxt/stigande brödpriser, adelns privilegier osv.)
redogöra för olika historiska begrepp, t ex revolution, privilegier osv.
beskriva viktiga personer, t ex Ludwig XVI, Robespierre, Napoleon osv.
redogöra för viktiga idéer (upplysningstidens idéer)
redogöra för hur samhället förändrades under revolutionen och under Napoleontiden


Uppgifter

  • Gör en tidslinje

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: