Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2012-11-08 19:54 i Pysslingen Skolor Farstaängskolan Botkyrka
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Under arbetet kommer eleverna att få lära sig mer om forntidens olika tidsåldrar: stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Arbetsformer

Eleverna kommer att få:

 • ta del av faktatexter om forntiden som läses och diskuteras i grupp
 • gå en fornminnespromenad och upptäcka fornminnen i vårt närområde
 • se filmserien "Rena rama forntiden" från UR
 • i grupper bygga modeller av forntida byar
 • göra egna tidslinjer över sin familjFörmågor

De förmågor som övas och bedöms inom arbetsområdet kommer från kursplanen i SO.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Bedömning

Eleverna kommer muntligt och med stöd av modellerna få redogöra för:

 • hur det var att leva på forntidens olika tidsåldrar och göra jämförelser mellan de olika tidsåldrarna samt skillnaden mot att leva idag. 

Eleverna kommer att få skriva en text där de berättar om vår forntidspromenad för att visa att de känner till vilka spår av forntiden vi kan se idag

Eleverna kommer att få göra en egen tidslinje över sin familj för att visa att de i viss utsträckning kan använda en tidslinje. 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: