Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolfotot

Skapad 2012-11-09 10:54 i Läroverket Hudiksvall
Du kommer att arbeta med det svenska språket utifrån en skönlitterärbok, Skolfotot.
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med det svenska språket utifrån en skönlitterär bok, Skolfotot.

Innehåll

Detta kommer vi att jobba med

Vi kommer att jobba med:

 • lästräning och utöka ordförrådet
 • läsförståelse
 • grammatiska övningar
 • skiljetecken
 • ord och uttryck
 • stavning

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att använda oss av boken Skolfotot .
Vi kommer att läsa varje kapitel på olika sätt tex.högläsning, kompisläsning, gruppläsning.

Därefter kommer vi, enskilt eller i grupp, arbeta med uppgifter som hör till kapitlet.

Arbetet med boken Skolfotot kommer att ligga löpande under året.

Vi kommer att bedöma

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa med flyt och läsförståelse
 • kunna använda dej av de skrivregler vi tränat på
 • använda dej av grammatiken i både tal och skrift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: