Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriva krönika

Skapad 2012-11-11 13:43 i Apelskolan Falkenberg
Svenska sakprosa - media: skriva krönika
Grundskola F – 9 Svenska
En krönika är personligt hållen och handlar ofta om ett aktuellt ämne som krönikören vill få andra att reagera på. Krönikan är personlig, men ska också vara allmän, det vill säga att den ska kunna tala till vem som helst. För att fånga sin läsare använder krönikören ett lekfullt språk och försöker få läsaren att se på ämnet på ett annorlunda sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Formulera dig och kommunicera i skrift
- Läsa och analysera texter för olika syften
- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:
- hur texten fungerar som en krönika – skriver du om ett aktuellt ämne, presenterar du bakgrunden till varför du skriver om ämnet
- framgår dina tankar och åsikter i ämnet

- hur väl argumenterar du för dina åsikter

- om du ger exempel  och gör jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
- är texten sammanhängande och begriplig med textbindning.
- ditt språk och din stil – hur väl använder du dig av bildspråk
- skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

-passar strukturen för en krönika
- helhetsbedömning: hur väl du följer uppgiftsinstruktionerna, är textens form och innehåll anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Undervisning och arbetsformer

- Vi läser exempel på krönikor
- Vi  jobbar med vad som är typiskt för genren

- Vi jobbar med bildspråk som metaforer
- Vi gör i smågrupper tankekartor kring ämnen som man kan skriva krönika om

Matriser

Sv
LPP svenska sakprosa - media: skriva krönika

Rubrik 1

  • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
x
Aspekt 1
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen Texten fungerar i huvudsak som en krönika
Eleven följer instruktionen Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en krönika

Sv
LPP svenska sakprosa - media: skriva krönika

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: