Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och kommunikation

Skapad 2012-11-12 10:00 i Ale
Medias roll, olika slags media och risker förknippade med elektroniska medier.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Media är något vi nästa tar som en given del av våra liv. Ungdomar konsumerar i snitt mellan 7-10 timmar media per dag! Men vad man kanske inte alltid tänker på är att media också formar den du är. Media skapar värderingar och åsikter hos oss, kort sagt påverkar dig att bli den du är!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om media. Vilka slags media finns? Hur arbetar de? Vilka uppgifter har media? Och kanske viktigast, hur påverkar media dig. Du ska lära dig analysera, granska, förklara och undersöka hur media som samhällsaktör påverkar individ och samhällen.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med mediernas roll, uppbyggnad och innehåll för att öka dina kunskaper om denna samhällsinstutition. Men vi kommer även att arbeta med risker förknippade med internet, som är en stor och betydelsefull del av våra liv.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta utifrån gruppdiskussioner, genomgångar, lärobok, film och olika media för att nå kunskaper inom arbetsområdet. Vi kommer att ta del av nyhetsrapportering och gemensamt analysera och diskutera dessa. Stor vikt kommer att läggas på medias roll som kommunikatör, d.v.s medias roll i påverkan på individ och samhälle.

Bedömning

Bedömningen kommer att bestå utav prov, lektionsuppgift och gruppdiskussioner. Det är därför viktigt att aktivt delta i dessa för att visa kunskaper och att visa förmågan att resonera, reflektera och argumentera.

Begrepp

Massmedia
Kommunikation
Information
Påverkan
Mediala
Sociala media
Statsmakt
Tryckfrihet
Yttrandefrihet
Ansvarig utgivare
Källkritik
Källor
Lobbyist
Reklamfinansierat
Skattefinansierat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav i samhällskunskap indelade i moment (inkl. F)

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om olika samhällsstrukturer Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../ samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett /...../ fungerande sätt.
grundläggande enkla i huvudsak
goda förhållandevis komplexa relativt väl fungerande
mycket goda komplexa väl fungerande
Eleven kan föra /...../ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då /...../ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
enkla enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklde och nyanserade komplexa
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då /...../ med /...../ underbyggda resonemang
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa samband välutvecklade och väl
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ resonemang och /...../ underbyggda argument och kan då i /...../ utsträckning växla mellan olika perspektiv.
enkla till viss del viss
utvecklade relativt väl förhållandevis stor
välutvecklade väl stor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett /....../ fungerande sätt och för /...../ underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
i huvudsak enkla och till viss del
relativt väl utvecklade och relativt väl
väl välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: