Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 8

Skapad 2012-11-12 19:32 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 8 Matematik
Varför ska man hålla på och bråka? Kan man inte bara dela allt lika?

Om hyran ska höjas med 2,3% hur gör jag då för att räkna ut den nya hyran?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du ska kunna räkna med bråk och kunna använda procent i vardagliga situationer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt och undervisning

 • Genomgångar
 • Matematiska diskussioner
 • Eget arbete genom individuellt anpassat arbetsschema
 • Appar via Ipad
 • Datorprogram

Under temat bråk och procent arbetar vi för att du ska lära dig att:

- jämföra olika bråk
- förkorta och förlänga bråk
- addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk                                                                                                                                                                                           - räkna procentsatsen
- förstå och använda procent vid jämförelser                                                                                                                                                                                                     - växla mellan procentform, bråkform och decimalform

Begrepp du kommer att lära dig under området: bråk,  täljare, nämnare, förkorta, förlänga, procent

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (Kap 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina förmågor att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Kap 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (Kap. 2 sid. 15)
 • Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Kap 2 s.14)

 Visa vad du lärt dig

* Genom diskussioner och samarbete                                                                                                                                                                                                            * Eget arbete
* Skriftligt prov

 

Tidsram

ca 5 veckor

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Matriser

Ma
arbetsmatris Bråk och procent åk 8

Bedömningsmatris i matematik för arbetsområdet bråk och procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Bråk
Förlänger och förkortar bråk
förlänger och förkortar inte bråk
förlänger och förkortar bråk
Jämför bråk
Storleksordnar inte bråk och gör inte jämförelser
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Räknar med bråk
Addition, subtraktion mulitplikation division
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Väljer och använder lämpliga och effektiva metoder som kan vara generella
Växlar mellan procentform, bråkform och decimalform
Kan inte växla mellan procentform, bråkform och decimalform
Kan växla mellan procentform, bråkform och decimalform
procent
Räknar ut hur mycket en viss procent av något är
Kan inte räkna ut hur mycket en viss procent av något är.
Kan göra enkla beräkningar av hur många procent av något är.
Kan göra svårare beräkningar av hur många procent av något är.
Kan använda sig av olika metoder för att göra beräkningar av hur många procent av något är.
Räknar ut procentsatser
Kan inte räkna ut procentsatser
Kan göra enkla beräkningar av procentsatser.
Kan göra svårare beräkningar av procentsatser.
Kan göra beräkningar av procentsatser i problemlösning och räkna ut procentuell förändring.
Förstår och använder procent vid jämförelser
Kan inte förstå och använda procent vid jämförelser.
Kan förstå och använda procent vid jämförelser.
Kan i problemlösning förstå och använda procent vid jämförelser.
Kan använda ekvationer för att lösa procentproblem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: