Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP, NO, Kroppen, ht/vt 2012-2013

Skapad 2012-11-15 10:32 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
NO/Kroppen, årskurs 5, ht/vt 2012-2013
Grundskola 5 Biologi
...

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Syfte

Vi ska arbeta om människokroppen för att öka vår förståelse för hur de olika organen samarbetar i kroppen och hur de olika organsystemen fungerar.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta i grupper och forska om kroppens olika organ och organsystem. 
Vi söker information och fakta med hjälp av digitala verktyg, läsa i böcker och se film.
Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner och redovisningar av de arbeten som barnen gjort.
Vi arbetar med arbetsuppgifter i grupp och enskilt.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • söka information.
 • använda dig av olika sorts information. 
 • diskutera och välja ut den information som du tycker passar för ditt arbete.
 • skapa egna texter med bilder av den information du har som passar till dina uppgifter.
 • diskutera kroppens organ och organsystem och vad de har för betydelse för kroppen.
 • diskutera och förstå sambandet mellan kroppens organ/organsystem och kroppens hälsa.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Hur tycker du att arbetet har gått i din grupp? Motivera ditt svar.
Vad tycker du om det arbetsätt som du valt? Har det varit ett bra sätt för dig att lära dig om kroppen?
Tycker du att det funnit tillräckligt med material/fakta om kroppen?
Vad är du nöjd med i ditt arbete?
Vad skulle du vilja förbättra till nästa gång hos dig själv?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: