Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap i vardagen

Skapad 2012-11-15 18:16 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Materialkännedom, källsortering och återvinning.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
I detta arbete ska du få lära dig om olika material och dess egenskaper. Du ska se filmer om återvinning och papperstillverkning. Du ska även få källsortera olika förpackningar och lämna dem till återvinning i rätt behållare. Vi ska åka på studiebesök till en återvinningscentral. Du ska även få tillverka papper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din kunskap om och förmåga att:
- källsortera papper, kartong, plast, glas, batteri och metall samt slänga det i rätt återvinningsbehållare 
- ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling t.ex. att om man slänger papper till återvinning behöver man inte avverka träd för att framställa toalettpapper
- genomföra undersökningar av materials egenskaper t.ex. hårdhet, struktur, färg, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten
- dokumentera undersökningarna i skrift och bild samt tolka resultaten.
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler t.ex. ord som koppar, järn, aluminium, begrepp som återvinning, materials egenskaper, brännbart och symboler t.ex.vid återvinning.

Hur ska det bedömas?
Du visar din kunskap och förmåga genom att du aktivt deltar på lektionerna i de aktiviteter vi gör, deltar i resonemang och berättar vad du vet.

Kopplingar till läroplan

 • NO  C 6
  I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
 • NO  C 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Undervisning och arbetsformer

Du ska undersöka olika materials egenskaper och hur de kan sorteras bl.a. koppar, järn, aluminium, metall, keramik, lera, plast och glas samt få kunskap om dem och vilken betydelse de har för miljön.
Du kommer att konstruera enkla kretsar för att kunna ta reda på om materialen har ledningsförmåga samt arbeta med magnetism för att kunna ta reda på materialens magnetism.

Vi ska se filmer som handlar om återvinning, papperstillverkning och sophantering. Vi kommer att källsortera föremål och lämna på återvinningsstation på Hjortsberg samt göra studiebesök på återvinningscentralen Sandladan.
Du ska få prova att tillverka eget papper.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: