Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, frikyrkor och nyreligiösa rörelser

Skapad 2012-11-18 16:11 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Vänd den andra kinden till eller motivera krig med att Gud är på din sida. Mycket har gjorts och görs i kristendomens namn. Men var kommer dessa tankar ifrån? Vilka människor har varit med och fört dem vidare? Och kunde Jesus verkligen gå på vattnet? Tillsammans ska vi försöka nå svaren på dessa frågor och en rad fler.

Innehåll

Till dig som elev:

Styrdokument och kunskapskrav

Matriser

Re
Kopia av LPP-mall A Tunaskolan, Lund

Matris för bedömning av arbetsområdet

E
C
A
Förmåga att analysera kristendomen, samt olika tolkningar och bruk inom denna. ..................................................................... Vilka är de viktigaste tankarna inom kristendomen? Vilka likheter och skillnader finns mellan katolska-, ortodoxa- och protestantiska-kyrkan?
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen. Du visar detta genom att beskriva centrala tankegångar, texter, och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Du för dessutom enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens inriktningar.
Du har goda kunskaper om kristendomen. Du visar detta genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, texter, och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Du för dessutom utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen. Du visar detta genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, texter, och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Du för dessutom välutvecklade och nyanserade resonemang kring likheter och skillnader inom kristendomen.
Att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. ............................................................. Hur har samhället påverkats av kristendomen? Hur har kristendomen använts för att påverka/förändra samhället?
När du undersöker hur religion och samhälle påverkar varandra kan du beskriva enkla samband och delvis förklara och diskutera dem.
När du undersöker hur religion och samhälle påverkar varandra kan du beskriva samband som är lite svårare att se och förklara och diskutera dem på ett utvecklat sätt.
När du undersöker hur religion och samhälle påverkar varandra kan du beskriva samband som kan vara svåra att se och förklara och diskutera dem på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: