👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2012-11-20 12:19 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Samhällsekonomi
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Samhällsekonomi

Innehåll

Avsnitt 1

Samhällsekonomi Åk 9

Syfte:utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra,

utveckla en ekonomisk helhetssyn på samhällsfrågor

Innehåll: Hur hushållen, företagen och den offentliga ekonomin hänger samman.

Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för

Individer och grupper.

Konkret: Läroboken sh s392-415

Vad är det ekonomiska kretsloppet för något och hur fungerar det?

Olika typer av ekonomier. Konkurrens.

Utbud och efterfrågan. Produktionsmedel och produktionsfaktorer.

Handel. Banker och aktier.

Inflation. Riksbanken. Global ekonomi.

Prov Vecka 6   7/2

 

Bedömning enligt matris.

Matriser

Sh
Samhällsekonomi

Samhällsekonomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Samhällsekonomi
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Detta genom att förstå det ekonomiska kretsloppet och använda samhällsekonomiska begrepp på ett enkelt sätt.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.. Detta genom att förstå det ekonomiska kretsloppet och använda samhällsekonomiska begrepp på ett relativt väl utvecklat sätt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Detta genom att förstå det ekonomiska kretsloppet och använda samhällsekonomiska begrepp på ett mycket väl utvecklat sätt.
Ny aspekt