Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Nutidsorientering

Skapad 2012-11-21 16:03 i Dalskolan Botkyrka
Att förstå vad som kommer på nyheterna och kunna sålla bland informationen är viktigt för att kunna förstå vår omvärld. Undervisningen i nutidsorientering följer du för att inte kunna bli lurad av den störtflod av information som möter dig varje dag.
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)

Nutidsorientering läser du för att inte bli lurad när du läser tidningar, lyssnar på radio eller tittar på TV eller internet. Under lektionerna arbetar vi med allmänbildning, dvs. den typ av frågor du kan vinna sällskapsspel och TV:s frågesportprogram med om du är duktig.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

Arbetssätt och undervisning

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: