Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatis judendom/kristendom

Skapad 2012-12-08 16:34 i Kyrkbyskolan Ale
Eleverna skall i denna uppgift visa att de har grundläggade kunskaper kring Kristendomen och dess inriktningar samt kan jämföra dem.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - indelade i moment

Religioner och andra livsåskådningar

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har/………/ kunskaper om kristendomen och visar det genom att /………/ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring
Dessutom för eleven /.../ resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: