Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2012-12-08 18:16 i Östad skola Lerum
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia Bild
Hur var det egentligen att leva på medeltiden? Fanns det likheter med hur vi lever idag? Vilka personer satte spår i vår historia och på vilket sätt? Hur kan vi se spår av medeltiden idag? Detta och mycket annat ska vi ta reda på....

Innehåll

Varför gör du det här?

 • Du ska utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Vad behöver du lära dig?

Kyrkans betydelse och makt över folket.

 • Känna till landskapslagarna och de första rikslagarna
 • Något om historiskt viktiga personer som t.ex Birger Jarl, Magnus Ladulås, den heliga Birgitta och drottning Margareta.
 • Vad människorna arbetade med på medeltiden och att män och kvinnor arbetade med olika saker.
 • Hur städer började växa fram och hur man levde på landsbygden.
 • Något om levnadsförhållanden, mat, kläder och redskap i det medeltida Sverige.
 • Lag och straff i samhället under medeltiden.
 • De fyra stånden och vad de innebar.
 • Om sjukdomar och botmedel. 
 • Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.
 • Något om Riddare och vidskeplighet.
 • Om Stockholms blodbad.

Hur gör du?

På det här viset kommer vi att arbeta: 

 • Du kommer att skriva en berättande text om medeltiden.
 • Muntliga diskussioner och övningar.
 • Genomgångar.
 • Filmer. 
 • Egna arbeten om Medeltiden.

Det här kommer att bedömas:

·        Du vet när Medeltiden började och slutade och du kan berätta varför den började och slutade då.

·        Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva utförligt hur de levde i de olika stånden. Du kan även göra jämförelser och peka på likheter och skillnad i de olika stånden.

·        Du kan beskriva detaljerat de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad samt föra resonemang kring städernas uppbyggnad och geografiska placering.

·        Du kan på ett utvecklat sätt beskriva flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.

       ·        Du kan förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden på ett utvecklat sätt. Du kan också nämna flera      arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan. Du kan även nämna och använda dig av flera begrepp som hör till kyrkan och klostren.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: