👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering bild åk 4-6

Skapad 2012-12-10 14:07 i Malsta skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Bild
Planering i bild

Innehåll

Elevdel

Mål

Målet är:

- att du med olika tekniker ska kunna framställa bilden av en människa i rörelse, med de rätta proportionerna.

- att  du ska få kunskap om hur reklambilder är utformade och hur de förmedlar ett budskap.

- att du ska få verktyg för att kunna samtal om och utvärdera ditt arbete
.
- att du ska lära dig att utveckla olika tekniker, t ex måla med olika sorters färger (akryl, oljepastell, vattenfärg, kol, blyerts), lera, collage, tryck mm

- samtala kring bilder och bl.a. reflektera kring bildens budskap.

- använda egna och andras bilder för att kommunicera ett budskap.

Bedömning

Eleverna kommer bedömas på:

 • Förmågan att skapa bilder med olika tekniker och material.
 • Förmågan att kunna vara medveten om bildens språk.
 • Förmågan att kunna jämföra och diskutera utifrån egna och andras bilder.
 • Förmågan att kunna utvärdera sitt eget arbete.

Undervisning

Under läsåret kommer du att lära dig att använda olika tekniker för att framställa bilder. Då är det viktigt att du tänker på vilka matrial och verktyg du bör använda beroende på vilken teknik du ska jobba med.
Vi kommer att jobba med:
- människans proportioner
- tryck
- djupverkan och perspektiv
- lera
- klippa och klistra
- måla med alla färger
- serier
- bildanalys

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bildmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
Bli medveten om bilden som språk
Ser bilden enbart som en bild, utan att ha förståelse att den kan ha ett budskap.
Förstår att bilder kan ha ett budskap t ex reklambilder, nyhetsbilder, konst.
Kan medvetet använda bilder att kommunicera med.
Analytisk förmåga
Kunna jämföra och diskutera utifrån egna och andras bilder.
Kan med hjälp av lärarens frågor beskriva och samtala om bilder.
Kan själv beskriva sina bilder och med viss hjälp av läraren jämföra och diskutera andras.
Kan självständigt beskriva och förklara egna och andras bilder
Kunna utvärdera sitt arbete.
Kan med stöd utvärdera sitt arbete på ett enkelt sätt.
Kan med visst stöd reflektera och utvärdera sitt arbete.
Kan på ett självständigt och reflekterande sätt utvärdera sitt arbete.
Strukturell förmåga
Kunna använda olika material, redskap och tekniker.
Kan med lärarens hjälp använda sig av lämpliga material, redskap och tekniker för att skapa bilder.
Kan med viss hjälp av läraren eller kamrat använda sig av lämpliga material, redskap och tekniker för att skapa bilder på ett personligt sätt.
Kan självständigt och medvetet använda sig av lämpligt material, redskap och tekniker för att skapa bilder på ett personligt sätt.
Skapande förmåga
Kunna framställa olika bildarbeten på ett personligt, undersökande och problemlösande sätt.
Kan med lärarens hjälp få idéer och utföra enkla bildarbeten,
Kommer med egna ideér och kan med viss hjälp genomföra dem.
Kommer med egna idéer och kan på ett medvetet sätt genomföra dem.