Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kropp & knopp årskurs 7 vt 2016

Skapad 2012-12-19 12:44 i Strandskolan Tyresö
Under detta tema kommer vi att arbeta med människokroppen. Vi börjar med hur en cell fungerar och är uppbyggd sedan tar vi upp vävnader samt organen och slutligen hur hela organsystem fungerar och samarbetar. Vi koncentrerar oss under det här temat på ämnesomsättning och transport.
Grundskola 7 Kemi Biologi

Under detta tema kommer vi att arbeta med människokroppen. Vi börjar med hur en cell fungerar och är uppbyggd sedan tar vi upp organen och slutligen hur hela organsystem samarbetar. Vi kommer också att skriva en uppsats i samarbete med svenskämnet där vi behandlar en sjukdom och hur den kan förebyggas och behandlas.

Innehåll

Tema kropp och knopp

Under detta tema kommer vi att arbeta med människokroppen. Vi börjar med hur en cell fungerar och är uppbyggd sedan tar vi upp organen och slutligen hur hela organsystem samarbetar. Vi koncentrerar oss under det här temat på ämnesomsättning och transport, det vill säga:

 • cellen
 • cellandning och fotosyntes
 • hud, muskler, skelett
 • matspjälkningsorganen
 • andningsorganen
 • blodet och blodomloppet
 • utsöndringsorganen
 • försvar

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Genom undervisning i ämnena biologi och kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Innehåll i undervisningen - Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta på olika sätt.

 • gemensamma genomgångar
 • filmer
 • diskussioner
 • laborationer
 • arbetsuppgifter

Material

Biologi Direkt sid: 120 -181 samt en del annat arbetsmaterial

Du kan lyssna på boken om du följer den här länken: 
http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Biologi/Baslaromedel/Biologi-direkt/4977/

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
Använda biologins och kemins begrepp, modeller, och teorier för att beskriva och förklara biologiska och kemiska samband i människokroppen.

Bedömningen sker vid diskussioner, läxförhör, ett skriftligt prov och en skriftlig inlämningsuppgift. Den skriftliga inlämningsuppgiften kommer vi att göra i samarbete med svenskan.

Kunskapskrav

Nedan anges kunskapskraven för betyget E. För att se kunskapskraven för C - och A - nivån se under fliken Läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
 • Bi  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: