Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2013-01-02 13:48 i Regnbågsskolan Gullspång
Olika religioner; Kristendom, islam och judendom
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

 

Syftet med undervisningen är

Få inblick, kunskap och kännedom om olika relígioner både hemma och på andra håll i världen.
Delta i samtal om moraliska frågor och värderingar. 
Sjunga i olika former och genrer (psalmsång)

Detta kommer undervisningen att innehålla

Vi gör ett studiebesök i svenska kyrkan.
Vi får besök och inormation av en äldre Hovabo som berättar hur det var i skolan och om kristendomens roll.
Vi sammanfattar vad vi vet om kristendomen.
Vi repeterar och läser nya berättelser ur Barnens bibel.
Vi ser på filmer om barn som har tillhör andra religioner.
Vi läser, ritar symboler och sammanfattar och jämför viktiga likheter och skillnader inom islam, judendom och kristendom.
Vi samtalar om människors lika värde och barnkonventionen.

Det här vill vi att du ska lära dig

Berättelsen om Jesu födelse från Bibelns NT.
Psalmen "Nu tändas tusen juleljus".
Huvuddragen av skapelseberättelsen från Bibelns GT.
Känna till någon symbol och högtid för religionerna kristendom, islam och judendom.
Aktivt deltaga i samtal och diskussioner.


Så här kommer vi att arbeta

Vi repeterar och återberättar bibelns skapelse.
Vi läser om Jesu födelse i början av advent och använder Barnens bibel.
Vi besöker våra två kyrkor i Hova.
Vi tränar psalmen som sjungs på skolavslutningen.
Vi ser på filmer från de olika religionerna.
Vi sammanfattar, läser, jämför, diskuterar, skriver och ritar.
Vi återknyter till barnkonventionen och allas rätt och lika värde i samband till olika trosuppfattningar.

Det här ska bedömas

Din förmåga att:
Kunna delta i diskussoner och samtal.
Kunna ge exempel på symboler, viktiga personer, helgdagar, helig skrift mm från de olika religionerna.
Kunna med stöd av bilder berätta delar ur någon berättelse ur bibeln, muntligt eller skriftligt.
Kunna delta i gemensam sång.
Kunna några av barnens rättigheter och kunna ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Utifrån givna påståenden avgöra om de är etiskt riktiga.

Underlag för bedömning

Iaktagelser om deltagande under olika diskussioner och samtal.
Muntligt eller skriftlig återberättelse ur Bibeln. Ev drama.
Deltagandet i sång.
Skriftlig uppgift: skriva in ord och symboler till rätt religion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: