Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur var det förr och varför?

Skapad 2013-01-06 20:11 i Ängås skola 7-9 Orust kommun
Grundskola 9 Historia Svenska
Du ska intervjua mamma, pappa och om det är möjligt någon av deras föräldrar eller annan äldre släkting. Du ska ställa frågor som handlar om hur den här personen levde - arbete, boende, mat, skola etc. Därefter ska du återge den här intervjun i artikelform, eller som reportage.

Innehåll

Metod

Välj ut den person du vill intervjua, tag kontakt och bestäm en tid då ni kan träffas.
Tänk noga igenom vilka frågor du kan ställa. Här följer områden som bör vara med:
 • Boende - Eget hus på landet, lägenhet i någon stad osv ? Hur stort var huset/lägenheten? Hur stor var familjen? Bekvämligheter (kök, wc etc)?
 • Mat - vad åt man, färdiglagat eller lagade man själv? Odlade?
 • Skolan - Hur stor var den? Var låg den och hur kom man dit? Hur stor var klassen? Kamrater? Vilka ämnen? Betyg? Etc.
 • Arbete - Vilka jobb? Utbildning? Lön? Kroppsarbete - stillasittande?
 • Sysslofördelning - vem skötte vad? Vem jobbade utanför hemmet? Vem skötte arbetet hemma?
 • Fritid - Vad gjorde man? Var? Med vem?
Ovan har du en del exempel på frågor. Kanske har din intervjuperson intresseområden som kan vara intressanta att ha med? Hur ser han/hon på förändringarna under sitt liv?
När du sedan sammanställer ditt arbete ska du inte glömma att göra jämförelser med hur vi har det idag. Vilka förändringar ser du - vad har skett?


Analys

För att visa att du kan tänka "historia" måste du i din text visa att du kan resonera om förändringarna som skett. På vilket sätt har vilkoren för människor förändras?
Hur påverkar uppväxtvillkor en människas liv? Om man nu tänkte på ett annat sätt förr - vad var anledningen?
Hur såg samhället ut då  jämfört med idag?

Kom ihåg att den tråden du börjar nysta upp faktiskt kan ha sin början för över hundra år sedan! Kan din intervjuperson berätta om sådant han eller hon hört från sina föräldrar?


Redovisning

Du redovisar ditt arbete genom att skriva en sammanfattande text kring det du fått veta. I din text ska du även ha med analysdelen som förklaras ovan.
Din text kommer att läsas av mig och två kamrater som kommer att ge dig tydlig respons på din text.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv
Hur det var förr och varför?

Dessa förmågor har du visat:

E
C
A
Källor
Eleven kan söka och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Respons
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Historiska kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge¬stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. .
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Historieanvändning
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: