Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden i Sverige åk 4

Skapad 2013-01-07 14:40 i Strandskolan Tyresö
Inom området Medeltiden kommer vi att arbeta med svensk historia.
Grundskola 4 Religionskunskap Historia Svenska
...

Innehåll

Medeltiden i Sverige

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att läsa mycket, diskutera, svara på frågor både muntligt och skriftligt i ett arbetshäfte, samt se korta avsnitt med "Ahmed i medeltiden" som finns på NE. Det kommer även ligga fokus på förståelse av olika begrepp som hör till ämnet och även på olika spår och källor från medeltiden med koppling av spår mellan då och nu.  Arbetet kommer att avrundas med ett besök på Stockholms Medeltidsmuseum och en egen undersökande uppgift med de stora upptäckterna.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Syftet med arbetet kring Medeltiden i Sverige är kunna placera medeltiden kronologiskt på en tidslinje, känna till kyrkans betydelse för den medeltida människan, få inblick i hur människorna levde samt känna till några mäktiga män och kvinnor under medeltiden.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

4. Arbetssätt

Arbetet med Medeltiden i Sverige kommer framförallt att ske i boken Koll på Medeltiden. Läsa, diskutera samt besvara frågor. Möjlighet finns också att fördjupa sig ytterligare i Medeltiden te x genom att väva i den i sin Spännande berättelse som parallellt arbetas med i Skrivarstugan.

5. Bedömning

Eleverna kommer att bedömas i form av aktivitet under diskussioner, bokrecension och genomgångar, samt en egen undersökande uppgift med de stora upptäckterna.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: