Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP - bråk (VT-17)

Skapad 2013-01-08 08:40 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 5 Matematik
Inom det här arbetsområdet arbetar vi med bråk. Du kommer bland annat lära dig hur man ritar och läser av olika bråk, adderar, subtraherar och storleksordnar bråk.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Centralt innehåll

Arbetssätt

- föreläsningar,
- gruppuppgifter,
- eget arbete,
- diskussioner,

- nomp.se,
- läxor, och
- skriftliga prov under arbetsområdet.

Mål efter avslutat arbetsområde

När du har arbetat med det här området ska du kunna

- läsa och skriva bråk,
- räkna ut en viss del av ett antal t.ex. en tredjedel av 18
- jämföra och storleksordna bråk,

- addera bråk med samma nämnare t.ex. 3/8 + 4/8,

- subtrahera bråk med samma nämnare t.ex. 7/8 - 5/8,

- växla mellan bråkform och blandad form t.ex. 9/7 = 1 2/7,
- skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: