👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag dinosaurie

Skapad 2013-01-11 14:04 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik

En liten filmstudio ska spela in en animerad film om en dinosaurie. Trots att de skulle kunna använda datorgenererade bilder av dinosaurier föredrar de verklighetstrogna modeller. Din uppgift är att designa och konstruera en modell av en dinosaurie, som rör sig med pneumatik. Du ska sedan göra en animerad film där din dinosaurie har huvudrollen.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla elevernas tekniska kunnande om teknik som de stöter på i vardagen och att utveckla deras intresse för teknik. Syftet är också att utveckla elevernas förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Vidare att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Syftet är också att ge eleverna förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Centralt innehåll (Lgr11):

Viktiga begrepp

Viktiga begrepp: Animering, animatronik, pneumatik, lufttryck, komprimera, expandera, pump, kolv, tryck, cylinder, ventil, manometer, bar.

Undervisning:

Jag kommer att gå igenom begreppen om pneumatik och vi kommer att träna på att bygga en pneumatisk krets och beskriva den. Vi kommer att bygga en robothand och en robotarm som rör sig med pneumatik efter en byggbeskrivning. 

Det blir sedan ett praktiskt och muntligt prov där var och en får visa att man kan göra en egen pneumatikkonstruktion och beskriva den med pneumatikorden.

Vi kommer att testa att göra animerade filmer med appen "Imotion".

Slutligen ska ni i grupp göra ritning och manus på en kort film om en dinosaurie. Ni ska sedan bygga dinosaurien och kulisser till samt använda era kunskaper om pneumatik och animeringar för att göra en kort film. Filmen kommer att läggas ut på Youtube. 

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper på flera sätt:

 • I det praktiska arbetet på lektionerna.
 • Muntligt i diskussioner på lektionerna.
 • Slutarbetet, filmen om dinosaurien.
 • Praktiskt och muntligt prov om pneumatik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik Matris åk 7-9, Lgr 11

E
C
A
Den här förmågan handlar om att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material
Den här förmågan handlar om att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Den här förmågan handlar om att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Den här förmågan handlar om att analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats genom tid.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ , samhälle och miljö.