Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik jorden runt år 7

Skapad 2013-01-11 16:13 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du får göra en musikalisk resa genom flera länder i Europa, Afrika,Asien, Sydamerika och får kunskap om olika slags musik, dans, artister samt musikinstrument.
Grundskola 7 Musik
En musikalisk jorden runt resa

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är

 • att du ska få kunskap om andra länders kultur genom dess musik
 • utveckla förmågan att uppleva och reflektera
 • utveckla förståelse för andra kulturers musik

Arbetssätt och undervisning

 • "Föreläsningar" med hjälp av Prezi
 • Till varje världsdel följer ett papper/dokument som du får fylla i på lektionen
 • Olika rytm-och spelövningar samt sång
 • Instrumentkännedom genom att se, känna och spela.
 • Enkla danser 

 

Visa vad du lärt dig

 • Du är aktiv och deltar i alla övningar genom alla dina sinnen!
 • Dina egna anteckningar är  grunden för läxförhör

Tidsram

Vt-2020 vecka 3,4,5,6,7,9

Bedömning

Skriftliga läxförhör samt praktiska sång, spel-och rytmövningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Musik åk 7 - 9

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer en på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar
Kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar
Kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar
Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sammanhang:
- Sociala - kulturella - historiska på årskursanpassad nivå Se kommentar
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har/haft. Urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i viss utsträckning.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har/haft. Urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i relativt hög utsträckning.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har/haft. Urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i hög utsträckning.
Urskilja (höra/se) instrument på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Urskiljer olika instrument och instrumentgrupper med viss säkerhet och beskriver deras funktion i olika sammanhang
Urskiljer olika instrument och instrumentgrupper med relativt god säkerhet och beskriver deras funktion i olika sammanhang
Urskiljer olika instrument och instrumentgrupper med god säkerhet och beskriver deras funktion i olika sammanhang

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar till matrisen: Med musikaliska byggstenar menar vi till exempel: ackord, rytmer, klang, dynamik, tonhöjd, symboler, tecken, noter.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.

Ny rubrik

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: