Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2013-01-14 15:52 i Ludvika
I Sverige har vi fem offeciella minoritetsspråk + teckenspråk och i det här arbetsområdet får eleverna fördjupa sig i dessa.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vet du vad ett minoritetsspråk är? Vet du att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? Det är också så att barn har rätt att fa undervisning i skolan på dessa språk. I Sverige har vi fem stycken offeciella minoritetsspråk, dessa heter Romani, Mieänkieli, Jiddisch, Finska och Samiska. Ni kommer att få lära er mer om dessa språk och ni kommer också att få lära av varandra.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Ni ska lära er vad ett minoritetsspråk är samt vilka de nationella minoritetsspråken i Sverige är. Vi ska lära oss detta eftersom det är en del av det centrala innehållet samt kunskapskraven i svenska åk 6, lgr 11. Det kan också vara bra att vara medveten om att det i Sverige finns människor som pratar andra språk än svenska och som dessutom har rätt att till exempel få undervisning i dessa språk.

Hur ska vi lära oss detta?

Ni kommer arbeta i grupper med att ta reda på fakta om de olika minoritetsspråken. Den fakta ni hittar ska ni sammanställa och sedan redovisa. Under redovisningarna svarar de som lyssnar på frågor om minoritetsspråken. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett läxförhör.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du söker fakta, hur du väljer vilken fakta du använder. Hur du sammanställer din fakta och redovisar den. Du kommer också bli bedömd på läxförhöret om du har lärt dig något om de olika minoritetsspråken.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan när ni arbetar i grupper med att gemensamt leta information, välja ut den information som passar ert arbetsområde och sammanställa den information ni bestämt er för att använda. Sedan får du i den muntliga redovisningen visa att du kan redovisa inför en grupp, där kanske du kan använda dig av en tankekarta eller stödord. Sist så får du också visa vad du lärt dig om de olika minoritetsspråken genom ett läxförhör.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Ok
Bättre
Bra
Minoritetsspråk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Söka information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika begrepp.
Skriva text
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Grammatik
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Redovisning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: