Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENSEMBLESPEL POP år 7

Skapad 2013-01-18 17:07 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vidareutvecklad 2016 efter 2011, 2012, 2013,
Grundskola 7 Musik

Elever lär sig att spela tillsammans.

Elever samspelar i grupper på gitarr, piano, bas och trummor.

Innehåll

VAD

Elever utvecklar samspel och tajming, i puls, takt och rytmövningar.                             Elever undervisas i spel på gitarr, piano, bas och trummor.
Elever handleds i eget spelande.
Elever samverkar i ensemblegrupper.
Elever samspelar.
Elever deltar i gemensamt lärande.

NÄR

Ordinarie undervisning v. 8-12

HUR

V. 8 Elever deltar, undervisas och handleds i rytmikövningar.

V. 9 Elever undervisas i rytmik, takt och trumspel.

V. 10 Elever deltar i undervisning, handleds och deltar i gitarr-, och basspel.

V. 11 Elever deltar i undervisning, handleds och deltar i ackord- och melodi spel på piano.

V. 12  Elever spelar i ensemblegrupper.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

KUNSKAPSKRAV

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  E 9
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 9
  Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
 • Mu  E 9
  Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Mu  E 9
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

BEDÖMNING

Varje elev bemöts och bedöms i att den deltar och är aktiv i varje, alla olika, lärmoment. Med ett formativt och meningserbjudande förhållningssätt låter läraren handledning, undervisning och bedömning förekomma som naturliga delar i ständigt återkommande lärande samtal om vad vi gör och varför. Lärarens bemötande liksom bedömningar är inkluderande, konstruktiva, dialogiska och framåtsyftande.

REDOVISNING

I slutet av arbetsområdet spelar elever upp sina låtar i små popgrupper men I den redovisningssituationen ges bara respons i form av en gemensam konstruktiv och formativ sammanfattning. Uppspelet kopplas inte till individuella betygsdiskussioner. 

DIALOG OM EGET LÄRANDE

Elever skriver om sitt eget lärande och får svar av läraren i en dialog om elevens lärutveckling i kommentarrutan som finns sist i den lokala planeringen. (Unikum/Planering/Lokal pedagogisk planering/Musik/Ensemblespel år 7) Där diskuterar eleven och läraren utifrån elevens upplevelse om visat lärande och om utvecklade förmågor, en diskussion som här kopplas till kunskapskraven. Det som framkommer i denna dialog dokumenterar sedan läraren i en ämnesmatris som visar vilka kunskapskrav eleven visat lärande i. (Unikum/Planering/Bedömning/Musik)

UTVÄRDERING

Utvärdering sker i ett avslutande pass där alla kommer till tals kring vad som skett, behandlats och kring vad som varit värdefullt och givit nya lärdomar.

Uppgifter

 • Sammanfatta din musiklogg och lämna in. Skriv om dina nya kunskaper.

 • Sammanfatta din musiklogg och lämna in. Skriv om dina nya kunskaper.

 • Sammanfatta din lärlogg och lämna in. Skriv om dina nya kunskaper.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: