👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Teknik 1-3 "Trollebro"

Skapad 2013-01-20 19:26 i Bokenäs skola Uddevalla
Tre temadagar utifrån förmågorna; identifiera och analysera tekniska lösningar, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och ge förslag till lösningar. Samt att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. De två uppgifterna är att bygga en bro som ska hålla för en viss vikt samt tillverka en trollfälla. Den tredje dagen ägnas till redovisning av resultaten.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Under tre temadagar kommer ni i grupper få arbeta med tekniska utmaningar. Det första uppdraget handlar om att bygga en bro som ska hålla för en viss vikt. Det andra uppdraget blir att bygga en trollfälla. Det tredje uppdraget blir att redovisa och jämföra resultaten.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att samarbeta med barn i andra klasser.

Du ska också utveckla förmågan att:Innehåll

Vi ska bygga en bro som ska hålla för en viss vikt.
Vi ska tillverka ett troll som ska vara ca 10 cm högt och väga 1 hg, samt göra en ritning och tillverka en trollfälla.
Vi ska dokumentera och redovisa vårt arbete/resultat.

 Uppdragen delas ut till respektive grupp som sedan tillsammans får finna på lösningar. Uppdragen går ut på att testa och undersöka samt komma till en lösning. 

 

Bedömning

I samarbete med andra har du förmågan att:

* göra en ritning till en modell.
* bygga efter en ritning.
* finna på nya lösningar om din modell inte fungerar.
* dokumenterar ditt arbete fortlöpande.
* muntligt redovisa ditt arbete och resultat i din klass.
* jämföra de olika gruppernas resultat och fundera kring likheter och skillnader.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6