👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - kropp och hälsa - från anatomi till sexualitet

Skapad 2013-01-21 09:03 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Arbetet ska syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper om områden kopplade till hälsa och kropp, samt utvecklar en nyfikenhet på och ett intresse för människokroppen och frågor som är kopplade till den när det gäller t.ex. pubertet, sexualitet, reproduktion, frågor om identitet, jämnställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Människokroppen är en makalös manick och detta arbetet ska ta dig på en resa från minsta beståndsdelen cellen i kroppen till de stora frågorna om pubertet, kärlek och sexualitet.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 

Dina mål i biologi

 • Du förstår hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • Du känner till några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Du kan redogöra för och förklara funktionen på något/några av människans organsystem.
 • Du känner till några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Du känner till människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • Du kan resonera runt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Undervisning

Vi ska se på filmer om kroppen och dess funktioner, om kärlek och relationer, om pubertet och sexualitet och om relationer och jämnställd het. Vi ska arbeta med faktatexter, presentationer, redovisningar och diskussioner. Vi kommer att arbeta med en anonym frågelåda till vilken vi kan ställa alla frågor till.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 • Hur du genom resonmang visar att du förstår hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • Att du känner till några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Att du kan redogöra för och förklara funktionen på något/några av människans organsystem.
 • Att du känner till några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Att du känner till något om människans pubertet, sexualitet och reproduktion
 • Att du kan resonera kring frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Biologi - Kropp och hälsa

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav A i kursplanerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6