👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera vegetarisk måltid utifrån miljö.

Skapad 2013-01-21 14:00 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Med tanke på att vi blir mer och mer medvetna om, att vi använder för mycket resurser än vad vårt jordklot kan ge, så ska ni göra vegetariska måltider och planera dessa utifrån miljö.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll

Undervisningen kommer att bedrivas genom praktiska lektioner i matlagning  där olika arbetsområden som receptläsning, planering, metoder, tillagning, arrangemang, hygien, redskap m.m. kommer att ingå. Ni kommer självständigt och i samarbete lära er det som krävs för att planera och tillaga måltider och att använda rätt redskap och metoder för ändamålet.

Bedömning

Era kunskaper kommer att bedömas genom praktisk. matlagning där ni  två och två kommer att få genomföra planering och tillagning av måltider. . Ni kommer vid vissa tillfällen själva bestämma rätt.
Ni kommer att bedömas hur ni planerar och genomför matlagningen utifrån miljö,hälsa och ekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav i hem- och konsumentkunskap ink F - praktiska moment

Mat, måltider och hälsa

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem
och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
och väl fungerande sätt.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger
enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa,ekonomi och miljö.
utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa,ekonomi och miljö.
välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven kan också ge
enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Ny rubrik

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga