👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen,hälsa och kost

Skapad 2013-01-21 20:13 i Tanumskolan 7-9 Tanum
År 8
Grundskola 7 – 9 Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Du kommer att lära dig om hur din kropp fungerar.

Innehåll

Arbetsområde

Vår kropp är en fantastisk maskin. Tänk på allt den kan göra samtidigt utan att du behöver tänka på det, hjärtat slår, vi andas, blodet åker runt i blodådrorna, maten tar sig in genom munnen men vart tar den vägen sedan? Varför blir vi sjuka ibland? Varför ska vi äta och sova? Varför är blodet rött? Detta och mycket mera kommer du att få svar på när vi lär oss mera om hur vi fungerar.

Elevens mål

Eleven ska: -kunna vilka näringsämnen vi behöver äta för att vår kropp ska må bra ex. kolhydrater, fetter, proteiner och vitaminer -veta "i stort" vilken slags föda som innehåller ovanstående näringsämnen, t.ex. att kött innehåller mycket proteiner -veta att det finns olika typer av celler i kroppen, ex. muskelceller, fettceller, hudceller och blodceller -kunna några av kroppens viktigaste organ, deras uppbyggnad och funktion och hur de samverkar med varandra, ex. hjärtat, matspjälkningsapparaten, blodomloppet och lungorna -känna till några av våra vanligaste "folksjukdomar" ex. diabetes (sockersjukan) och hjärt/kärlsjukdomar samt om hur vi kan förebygga att drabbas av dessa -kunna veta skillnaden på virus och bakterier och hur vi kan undvika smitta och infektioner genom att ex. vara noga med handhygien - hur din livsstil påverkar din hälsa -kunna utföra och dokumentera laborationer under arbetsområdet -delta vid diskussioner som rör arbetsområdet

 

Så här ska vi arbeta

Lärarledda genomgångar. Filmer. Diskussioner. Dissektion ett hjärtslag.En hälsolaboration/undersökning som genomförs hemma men planeras ,skrivs och reflekteras under lektionstid.(En gruppdiskussion om om resistenta bakterier, virus, vad som händer när man tex. får en infektion i ett finger m.m. ( fakta sökes under lektionstid) .  Denna del flyttas till livsmedelskemikursen pga tidsbrist)

 

 • Kursen kommer hållas mellan v.40-46

Vi kommer att bedöma

Bedömning kommer att göras utifrån: -Ditt deltagande och engagemang under lektionstid. .-Din förmåga att uttrycka dig med nya ord och begrepp som du lär dig insatt i sitt rätta sammanhang både muntligt och skriftligt (labbrapport  hälsolaborationen,läxförhör, diskussioner i små grupper)) -Din förmåga att utföra laborationer utifrån instruktioner och dokumentera dessa.

Ett mindre prov på en del av kursen.

Uppgifter

 • Hälsolaboration

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Matris Biologi Människokroppen

insats
E
C
A
Samtala & diskutera
Frågor,åsikter & argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
Fältstudier och undersökningar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Biologiska sammanhang, begrepp ,modeller & teorier
Samband som rör människokroppen
Ekosystem , flöden och kretslopp
Påverkan på naturen och hållbar utveckling
Upptäckter & deras betydelse