Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terror

Skapad 2013-01-22 10:36 i Helsingborg
We discuss different kinds of terror like the terror attack on 9.11, school shootings and nuclear power.
Grundskola 9 Engelska
We discuss different kinds of terror like the terror attack on 9.11, school shootings, and nuclear power. We discuss the topics in small groups.

We read the texts 3a and 3b and work with words and expressions.

Innehåll

Innehåll och bedömning

 • We watch documentary films about 9.11 and write a summary.
 • We watch the film Bowling for Columbine and write a filmreport:
  Write a summary (about 100 words). Answer the questions: How could it happen? What does Michael Moore want to say with the film? Why aren’t there school shootings in other countries? How can we prevent them?
  What do you think of the film?


Groupdiscussions
9.11
Have these attacks changed peoples life?

What can we do to protect us from terror attacks?

School shootings
Can this happen in Sweden? Why? Why not?

What can we do to protect us?

What kind of people are responsible for these shootings? What can we do to help them?

A suggestion has come up to arm the teachers so they can shoot back. What do you think about that?

Nuclear power
What danger do you see by using nuclear power?How can we avoid a new Hiroshima?

Global warming

What can you do to reduce global warming?

How can you live in a more eco-friendly way?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser

En
Terror

E
C
A
Förmåga
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter Du visar att du kan genom att: Skriva en sammanfattning om 9.11 Skriva om filmen. Förklara ord och uttryck i texterna.
…förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer… …översiktligt redogöra och med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner…
…förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer… …välgrundat redogöra för innehåll och detaljer och agera tillfredsställande….
…förstå såväl helhet som detaljer.. …välgrundat och nyanserat redogöra för helhet och detaljer.. …med gott resultat agera…
Förmåga
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift Du visar att du kan genom att: Delta i diskussioner och använda ord och uttryck du har lärt dig .
… enkelt, begripligt och relativt sammanhängande …kan göra enkla förbättringar av den egna framställningen… …kan välja texter och talat språk samt med viss relevans använda detta i sin egen produktion…
…relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.. …formulerar sig med visst flyt… …kan göra enkla förbättringar av den egna framställningen …kan välja text och tal och på ett relevant sätt använda detta i sin egen produktion..
…relativt varierat, tydligt och sammanhängande …formulerar sig med flyt… …kan göra välgrundande förbättringar… …använda tal och text på ett relevant och effektivt sätt…
Förmåga
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. Du visar att du kan genom att: Vara aktiv i samtalen, ställa frågor och komma med nya infallsvinklar som leder samtalet vidare. Kunna förklara vad du menar även om du inte kan just det precisa ordet.
…använda någon strategi för lyssnande och läsning …använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem
…i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning … …använda några olika strategier vid samtal..
…i viss utsträckning använda strategier för lyssnande och läsning … …väl fungerande strategier som löser problem och för samtalet framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: