Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det här är jag!

Skapad 2013-01-22 11:53 i Duveds skola Åre
Skriva olika typer av text, reflektera och uttrycka sig i både skrift och tal.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Vem är jag? Vem är du? Det här projektet kommer du att arbeta med dig själv som utgångspunkt. Det blir en bok om och av dig med många innehållsrika texter och bilder!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetssätt och innehåll

Du kommer nu att arbeta med skrivuppgiften "Det här är jag!"
Innehåll:

FRAMSIDA, som visar -

1. Foton - en bild av dig som liten och en från nutid.

2. Ditt namn.

INNE I BOKEN SKRIVER DU OM OCH ILLUSTRERAR följande -

3. Dina namns betydelse - har du flera?
Vad betyder ditt/dina förnamn? Varifrån kommer det? Hur gammalt är det? Hur        många heter som du? Varför heter du som du gör? Vad tycker du om ditt/dina namn?

Leta på internet efter dina namn. Använd bland annat länkarna nedan:
www.svenskanamn.se
www.dagensnamnsdag.nu/namn/
www.namntoppen.se
www.namnboken.se

4. Släktträdet (mittuppslaget)
Gör ett släktträd över din familj. Fråga hemma. Det skall sträcka sig från dig själv och bakåt i tiden i åtminstone fyra generationer (namn - yrke - födelseort)

5. Hur kommer det sig att din familj hamnade i Åre kommun?

6. Intervju
Intervju av en äldre släkting eller person som du känner, som har fyllt 60 år.

Exempel på frågor:
Hur hade de det som barn? Hur var det att växa upp? Vad var roligt att göra? Vad var trist? Vad gjorde deras föräldrar? Hur bodde de? Fick de lördags godis? Hur var det i skolan? Vad fick de lära sig? Hade de läxor? Vad gjorde de på kvällarna? Hur fira man jul?
Kan du komma på egna frågor? Skriv först ner alla frågor på ett papper, så att du kommer ihåg dem och lämna plats för att skriva ner svar.

Jämför med hur du har det och skriv ner likheter och skillnader i en kort text. Försök att göra egna reflektioner och dra egna slutsatser utifrån intervjuen och dina egna erfarenheter.

7. Dikt / musiktext
Hitta en dikt eller musiktext som betyder något för dig, får dig att känna. Beskriv vad den handlar om, varför du gillar den och förklara vad den får dig att känna...

8. Barndomsminnen
Vad har du för barndomsminnen? Gjorde du något bus som liten? Hur var du som liten? Vad gjorde du? Vad var du med om?

Fråga hemma, de kan säkert berätta mycket mer. Skriv ner olika saker/ideer, för att sedan börja få ihop det till en löpande text (uppsats). Lämna in och be dina klasskamrater läsa igenom din text, så att du kan få hjälp med att få fram en bra och rättstavad text. Skrivprocessa!

9. Framtiden?

 

______________________________________________________________________

Tänk på layouten! Använda dig av bilder och text för skapa en intressant och innehållsrik bok

Jag bedömer

Din förmåga att:

 • skriva texter där du visar att du är medveten om regler för meningsbyggnad, stavning, skiljetecken och styckeindelning.
 • använda ord för känslor, adjektiv, synonymer (variera språket) och åsikter för att berika dina texter.
 • bearbeta din text utifrån respons från kamrater/lärare.
 • använda olika typer av inledningar och avslut i dina texter.
 • muntligt presentera en sammanfattning av ditt arbete och någon av dina texter.
 • sammanföra dina texter och bilder till en bok.

Matriser

Sv
Svenska

Bedömningsmatris "Det här är jag!"

>>>
>>>
>>>
Förmåga att
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Skriva olika typer av text och visa på viss säkerhet vad gäller stavning, skrivregler och språkriktighet.
Skriva olika typer av text och visa på en genomtänkt ordning och språklig variation. Visar på säkerhet vad gäller stavning, skrivregler och språkriktighet.
Skriva texter med väl fungerande struktur och god språklig variation. God säkerhet vad gäller stavning, skrivregler och språkriktighet.
Texterna innehåller enkla beskrivningar och egna formuleringar. Kombinerar text och bild för att levandegöra sina texter.
Texterna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och förmedlar egna åsikter. Genom att kombinera text med bilder på ett genomtänkt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Texterna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar, förmedlar egna åsikter och motiveringar. Genom att kombinera text med olika bilder så att de samspelar på ett effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Förmåga att
söka information från olika källor och värdera dessa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och för enkla resonemang kring om innehållet är användbart.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och själv besluta om innehållet är användbart.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och själv besluta om innehållet är användbart och motivera sin åsikt.
Förmåga att
redovisa muntligt
Redovisar sitt egna arbete och tar del av andras redovisningar genom att lyssna och ställa frågor som hör till ämnet.
Planera och genomföra en redovisning med en väl fungerande struktur. Ta del av andras redovisningar, visa att du lyssnar genom att ställa relevanta frågor.
Planera och genomföra en genomtänkt redovisning med god anpassning till syfte och mottagare. Fånga upp och ställa egna frågor och på så sätt upprätthålla samtal/diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: