Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-19 åk 5 En New Champion 5 ch 1-6 Msv, Ry

Skapad 2013-01-22 13:36 i Järnåkraskolan F-3 Papperskorgen
Du kommer att arbeta med kapitel 1-6. Du ska lära dig det engelska alfabetet, att förklara vägen och lite om de brittiska öarnas geografi.
Grundskola 5 Engelska

Innehåll

Mål för elevDu ska kunna visa att du förstår och kan tolka innehållet i de texter vi läser
Du ska kunna det engelska alfabetet
Du ska kunna förklara vägen på engelska
Du ska kunna lite om de brittiska öarnas geografi

Innehåll

  • alfabetet
  • förklara vägen
  • lite geografi

 Grammatik:

-staden;

left, right

-rumsprepositioner;

opposite,along

-kartan

stavningsförändringar i plural;

country-countries

Bedömning

 Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid och vid läxförhör.

Kursplanemål


• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Matriser

En
Ht-19, En åk 5 Champion 5 ch 1-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: