Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En ny Antiken

Skapad 2013-01-22 16:36 i Torpskolan Lerum
En pedagogisk planering för arbetsområdet, inklusive bedömningsmatris.
Grundskola 7 Historia

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om Högkulturer och Antiken. Högkulturerna kom först och följdes sedan av Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’). Det är en epok i Medelhavsområdets historia. Man brukar säga att Antiken börjar med de egyptiska och mesopotamiska civilisationerna omkring år 3000 f.Kr. och avslutas omkring 500 e.Kr.med Västroms fall. Varför behöver vi då kunna något om Antiken? Jo, Antiken kom att bli betydelsefull för Västeuropas historia. Under Antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik. Och mycket av det hände medan vi i Norden fortfarande gick i djurhudar och levde stenåldersliv! Det du!

Innehåll

Läroplanen säger

Enligt det Centrala Innehållet ska undervisningen handla om

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med det här arbetsområdet fram till v 12 på följande sätt:

* Föreläsningar

* Filmer - "Stora civilisationer - Antiken Grekland", Stora civlisationer - Romarriket, Colosseum - dödens arena.

* Texter i bok och på Ipad samt frågor till dessa. 


* Slutuppgiften kommer att vara en tidning där bland annat följande viktiga ord ska vara med: Makt, Genus, Historiskt arv

Planering, om allt flyter som det ska...!

v 35   Egypten 
v 36   De grekiska gudarna
v 37   Aten och Sparta
v  38  Övergång till  Romarriket
v  39  Roms utveckling,att leva i Rom,
v 40 och fram   Arbeta med tidningen
   
Tips från coachen!
Läxor: Är man lite förutseende så läser man igenom textavsnitten i förväg. Då har man lättare att ta till sig undervisningen och kan få svar på frågor. Man har även lättare att delta i diskussionerna. Vi kommer inte att ha skriftlig läxkontroll, utan  muntliga diskussioner där du kan visa vad du kan.

Så här kommer du att bedömas

Du kommer dels att bedömas muntligt i diskussionerna men det viktigaste blir din tidning.

Dina kunskaper/förmågor bedöms enligt matrisen nedan.

Matriser

Hi
Egypten, Antiken och Rom

E
D
C
B
A
Stora civilisationer
Flodkulturerna, Antikens Grekland, Romarriket
 • Hi  E 9
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycked goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Gestalter
Farao, Grekiska filosofer Julius Caesar,
 • Hi  E 9
Du har grundläggande kunskap om gestalterna, kan berätta en del om dem och varför de var, och är, betydelsefulla.
Du har relativt god kunskap om gestalterna, kan berätta om dem och varför de var, och är, betydelsefulla.
Du har mycket god kunskap om gestalterna och kan berätta utförligt om dem varför de var, och är, betydelsefulla.
Allmänkunskap
Oraklet i Delfi, Skrivkonsten, Uppfinningar, Illiaden och Odysseen
 • Hi  E 9
Du har grundläggande kunskap om ämnena, kan berätta en del om dem och varför de var, och är, betydelsefulla.
Du har relativt god kunskap om ämnena, kan berätta om dem och varför de var, och är, betydelsefulla.
Du har mycket god kunskap om ämnena och kan berätta utförligt om dem varför de var, och är, betydelsefulla.

Tillämpa kunskaper

E
D
C
B
A
Begreppsförståelse Kunskapsanvändning
 • Hi  E 9
Du förklarar med egna ord ny fakta och nya begrepp samt sätter in det i ett sammanhang.
Du använder dina kunskaper (fakta och begrepp) även i andra sammanhang. Du drar paralleller till andra kunskaper och arbetsområden.
Du använder dig av den nya kunskapen på ett konstruktivt sätt. Du skiljer tydligt på fakta och åsikter, samt hänvisar till källor.
Jämföra, Reflektera Dra slutsatser
 • Hi  E 9
Du kan göra några jämförelser mellan de olika civilisationerna. Du kan dra några enkla egna slutsatser.
Du kan göra flera jämförelser mellan de olika civilisationerna. Du kan dra flera egna slutsatser utifrån jämförelserna.
Du kan använda faktakunskaper/ erfarenheter i jämförelser mellan de olika civilisationerna. Du kan dra egna väl underbyggda slutsater. Du visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter.
Tolka och analysera, Orsak/verkan Helhet/Samband
 • Hi  E 9
Du kan ange och beskriva enstaka tydliga orsaker till händelse/skeenden. Du kan förklara enstaka konsekvenser. Du ser enkla samband mellan händelser/skeenden.
Du kan ange, beskriva, tolka och förklara flera orsaker till händelser/skeenden och förklarar konsekvenserna. Du förstår samband mellan händelser/skeenden.
Du kan ange, beskriva och förklara flera orsaker, konsekvenser. Du kan tolka och analysera helheten. Du kan tydligt visa på samband mellan händelser/skeenden och förstår helheten.

Kommunicera

E
D
C
B
A
Resonera Samtala
 • Hi  E 9
Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt kring ämnet. Du försöker förklara och konkretisera.
Du uttrycker dig tydligt kring ämnet. Du utvecklar dina tankar genom att beskriva, motivera och förklara. Du använder ämnesrelaterade uttryck.
Du uttrycker dig säkert. Du utveklar dina tankar genom att beskriva, motivera och förklara på ett säkert sätt. Du använder ämnesspecifika ord och uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: