Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi

Skapad 2013-01-23 16:09 i Magnus Stenbocksskolan Helsingborg
Grundskola 9 Kemi
I arbetsområdet får du en inblick i hur kemin utnyttjas praktiskt; i vardagslivet och industriellt. Vi undersöker hur man kan tillverka ett enkelt batteri och renframställa metaller.

Innehåll

Syfte och mål

 

Under arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället

 • använda kunskaper i kemi för att ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi

Innehåll

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer och elektroner.

Partikelmodell för att beskriva spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen

Människans användning av energi – och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller

Olika faktorer som gör att material, t.ex. järn, bryts ned och hur nedbrytning kan förhindras

Hur man hanterar kemikalier  på ett säkert sätt

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor

Undersökningar och dokumentation av dessa

 

Bedömning

 • Din kunskap om materiens uppbyggnad , oförstörbarhet och omvandlingar samt andra kemiska sammanhang.

 • Din förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva, förklara och visa på kemiska samband.

 • Din förmåga att resonera om kemiska processer i luft och vatten

 • Din förmåga att undersöka och beskriva hur kemiska processer används i vardagen

 • Din förmåga att resonera kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling

 • Din förmåga att genomföra undersökningar och dokumentera resultaten.

Såhär arbetar vi

 • Gemensamma genomgångar och samtal

 • Arbete med texter i boken samt stenciler

 • Studieuppgifter

 • Laborationer

 • Dokumentation av laborationer

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: