Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KÄRLEKSTEMA/ SVENSKA ÅR 8

Skapad 2013-01-24 13:16 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Vi läser, skriver, samtalar och ser film om kärlek ur olika synvinklar.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vi ska fokusera på kärlek som begrepp, hur man uttrycker känslor i olika former, genrer och i olika medier. Din bok ska innehålla fakta, råd, tips, egna tankar, noveller ocg resonerande reflektioner. Vi läser en gemensam bok Sandor/Ida.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Inledning, presentation av område och syfte (mål):

Kärleken kan vara ljuv, evig eller kanske obesvarad. Kärleken tar sig många olika uttryck och former. I detta temaarbete ska du få chansen att skriva en egen bok om kärlek. Boken ska innehålla tio olika typer av texter eller uppgifter.  Boken behöver inte bara innehålla text utan kan också innehålla bilder, som foton, urklipp eller illustrationer. Fantisera och experimentera!

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Bedömning

 • din läsning och deltagande i bokprat och skriftliga reflektioner kring boken
 • din skriftliga och språkliga förmåga  i din bok
 • ditt arbete på lektionerna

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Undervisning och tillämpningsuppgift

Eleven skall skriva en egen bok om kärlek. Boken kan innehålla många olika typer av texter. Boken behöver inte bara innehålla text utan kan också innehålla bilder, som foton, urklipp eller illustrationer.

Eleven skall skriva 10 stycken uppgifter/texter/kapitel i sin bok. Eleven väljer själv vilka uppgifter han/hon vill skriva utifrån av läraren givna förslag på rubriker. Kom gärna med egna förslag till läraren på något kopplat till temat som ni skulle vilja skriva om!

Eleven tar själv ansvar för att ta med det material han/hon behöver till lektionerna!

Den färdiga boken lämnas in till läraren!

Använd läraren som ett stöd under själva skrivandet och för att få respons på färdiga uppgifter innan slutprodukten lämnas in.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: